16. 9. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 9. 2009

Veliký hoblík na společenskou pestrost opět zabral

O víkendu opět po delší době došlo k nebezpečnému ohrožení naší bezstarostné, spravedlivé a dynamicky se vyvíjející společnosti. Prahu ohrozila jiskra nebezpečné anarchistické revolty a jen díky veskrze profesionální práci našich strážců zákona se ji podařilo uhasit již v zárodku. Avšak silný hlas českého lidu vysílá všem asociálním živlům jasné poselství, které zní: Normalizační proces si rozvracet nedáme! Nezpochybňujte náš standard, který ctíme prostřednictvím kapitalistických hodnot! A hlavně, neproblematizujte naši sebedomestikaci zneklidňujícími pokusy o utváření společenské diverzity -- ta se neodpouští! Kdo nemlčí s námi, bude mlčet kvůli nám, tumáš pendrekem hajzle!

Ale teď vážně. Viliam Buchert napsal na iDNES text, v němž prezentoval svůj subjektivní pohled na českou alternativní kulturu. Komentář k celé události od pana Bucherta je klasickým příkladem, kdy tak trochu prorežimní autor udělá novinářskou dělničinu a uplácá dva tisíce dobře placených znaků, aby přibyl nějaký ten drobák na výplatnici. Proto je nutné některé jeho mylné představy lehce doplnit.

Buchert: Nemáte kde bydlet? Nechce se vám platit za nájem? Obsaďte opuštěný dům. A zahalte to do chytlavých slov o rozvíjení alternativní kultury. Tím vzbudíte u některých lidí pocit sounáležitosti v boji proti "prohnilému" kapitalistickému režimu.

Jasný příklad povrchního myšlení plného předsudků, kdy se autor snaží zaškatulkovat squatery jako asociální bezdomovce a zloděje kradoucí domy z důvodu vyřešení vlastní životní či finanční nouze. Většina lidí podílejících se na obsazení budovy (a jejich podpoře na ulici) byla na místě z důvodu spíše ideového než zištného. V pražském případě šlo o upozornění na iracionální jev nesmyslného nevyužívání obytných staveb a snahu získat vlastní prostor pro rozvoj alternativní kultury v ČR, nikoliv o vyřešení bydlení pro několik bezdomovců. ... Inu pro předního novináře prohnilého kapitalistického režimu je "pocit sounáležitosti" nepochybně jen pojmem z oblasti nepoznané a vzdálené teorie. Poté nutně vznikají podobné myšlenkové zkraty, v nichž autor z důvodu vlastní emocionální omezenosti přisuzuje zištný motiv čistě nezištným ideám.

Buchert: Ani sebevětší zaklínání se snahou o vytvoření alternativních center kultury neopravňuje squatery, aby obsazovali cizí soukromý majetek. Neexistuje pro to omluva.

Takže - máme hmotně neexistující právnickou osobu, která v rámci nějaké spekulace získá budovu, o niž se následně několik let nestará a nechá ji naprosto nevyužitou zchátrat do neutěšeného stavu. Jediným vztahem mezi budovou a majitelem je cár papíru s parafou a razítkem, reálný vztah neexistuje -- budova je dlouhodobě opuštěná a její stav jasně vypovídá o tom, že "majitel" má možná (!) právní nárok k jejímu vlastnictví, nikoliv však morální. Pakliže je budova po určitou dobu v takto žalostném stavu -- nárok na její užívání má automaticky přejít na toho, kdo se o ni začne starat. Pochopitelné možná v Holandsku, bohužel nepochopitelné v českém koktejlu tvrdé kapitalistické reality s relikty bolševické mentality. Je naprosto nepřijatelné, když "majitel" budovy, který absolutně necítí úctu k lidské práci a energii vynaložené při její stavbě, neuznává ani svou povinnost budovu spravovat, ale má tu drzost si ji nárokovat. Vždyť se prostřednictvím chátrajících obytných prostor vysmívá všem lidem, co jsou nuceni k zotročujícímu dlouholetému splácení hypoték u lichvářských organizací, a to jen aby mohli dosáhnout toho, čím zde uvedený "majitel" evidentně pohrdá a nevěnuje tomu péči. Tuto nerovnost squating maže. Bohužel, práva virtuálního "majitele" hájí česká policie tím, že zmlátí nebo pozatýká skupinu lidí, která na tenhle šlendrián upozorní. Jasný případ, kdy je virtuální moc kapitálu nadřazována nad člověka a veškerou logiku. Nahnědlá policie při svém zákroku hájila nejen "právo" "majitele", ale i samotný dehumanizující princip, na kterém je dnešní společnost postavena. Pan Buchert to samozřejmě vidí jinak.

Buchert: squateři odmítají uznávat autority, nelíbí se jim jakékoli zřízení a snaží se demonstrovat za každou cenu svoji nezávislost na čemkoli. Určitě lze v jejich konání vysledovat i touhu po určitém dobrodružství, protože vzpouzet se většině přece patří k výbavě mladého člověka.

233 znaků -- to je hned stovka v kapse a člověk se ani moc nezapotí ... Ta dnešní novinařina, to je učiněnej zlatej důl, zlatej důl.

Buchert: Velkým problémem squatingu v Česku totiž je, že na rozdíl od západoevropských zemí se zatím nepodařilo vybudovat natrvalo squat, který by před veřejností obhájil právo na svoji existenci. Například tím, že dům byl opraven do lepší podoby, než v jaké byl předtím. Existují přitom zajímavé příklady z Rakouska, Norska, Španělska i dalších zemí, kdy obec, město či stát legalizovaly snahy squaterů.

Tady již pan Buchert předkládá čtenáři vlastní obraz světa, který nemá s pokusem zprostředkovat realitu vůbec nic společného a snaží se nasměrovat představy neinformovaného čtenáře k dojmu, že nepřítomnost squatu na území ČR je chybou samotné alternativní kultury. I kdyby v ČR založili squat Mahátma Gándhí, Ježíš Kristus, Sókratés a Matka Tereza, tak je stejně Policie ČR utopí v krvi, a to za nadšeného potlesku celé české společnosti. To je prostý fakt. Ze strany státu není ani náznak snahy po domluvě, ale podle pana Bucherta nejsou squateři schopni obhájit své právo na existenci. On jim někdo tu možnost dává? Oni někdy zažili něco jiného než permanentní buzeraci od represivních složek? Teď jsou alternativci nešťastně vmanévrováni do situace v níž mohou své právo na existenci hájit maximálně tak s molotovem v ruce, což samozřejmě dělá největší radost chuligánům v uniformách. Tímto veskrze smutným stavem však nejsou vinni samotní alternativci, ti se dlouhodobě projevují nekonfliktně. Základní problém je záměrně šlechtěná odevzdanost české společnosti, jež v konfrontaci s "nestálostí" počátku 21.století plodí intoleranci vúči všemu, co neodpovídá virtuálně utvářenému mustru konzumní homogennosti, která se stává poslední pochybnou životní jistotou mnoha občanů ČR. Následná nikým nekritizovaná policejní zvůle je už jen vyústěním celého nešťastného procesu. V této chvíli je směšné srovnávat podmínky občanské společnosti v ČR se situací v Norsku! Norsko je z českého pohledu jiný svět.

Při vší úctě k osobě pana Bucherta, to porovnání se Západem je nechutně manipulující. V civilizované Evropě mohou existovat squaty nikoliv pro to, že alternativci na západě jsou přizpůsobivější, ale jednoduše kvůli tomu, že v civilizovaných částech Evropy je alespoň jistá slabá míra občanské svobody ve společnosti zakořeněna. V ČR ovšem není ani to malé množství svobody, které je běžné téměř všude na Západě. Naše země se může dvacet let od revoluce honosit titulem sociální hybrid -- to nejhorší z obou světů. Současná provizorní vláda by měla provést sebehodnocení a popřemýšlet, zda-li je v dnešní chaotické době vhodné, aby se zaměstnanci ministerstva vnitra chovali, jako by v ČR vládla policejní junta! Názor J.S.Milla o tom, co vede k tyranii většiny nad menšinou, na vnitro zatím nedorazil.

Buchert: Naši squateři prostě ještě nedozráli k tomu, aby je veřejnost mohla respektovat. I když za jasně stanovených podmínek (třeba, že na soukromý majetek se nešahá) by to možné bylo.

Autor má zřejmě na pracovním stole orákulum, které mu věští, co by "možné bylo" a za jakých podmínek vzniká ve společnosti souhlas s požadavky marginální skupiny. Ale věcně vzato - minimálně ta viditelná veřejnost respektem vůči sociální alternativě citelně šetří a dává jasně najevo, že možné je pouze nic a nikdy. To, s jakým nepochopením se setkávají místní squateři, svědčí o něčem žalostném v české společnosti - a i když pan Buchert vidí squatery jako nevyzrálé, jednají v rámci anarchistické "divoké" metodiky více než vyzrále a s rozumným ohledem na momentální prachbídné podmínky v české societě. Nebo má snad pan Buchert pocit, že jednání squaterů v Dánsku a sociální nepokoje v Řecku jsou projevem větší vyzrálosti?

Vztah represivních orgánů, většinové společnosti a její volené/nevolené reprezentace vůči squaterům (potažmo vůči čemukoliv, co se ve veřejném diskurzu označí jako nestandardní) je naprosto otřesný a karikuje veškeré představy o tom, že v ČR vzniká svobodná, demokratická a tolerantní společnost. Naopak, krůček po krůčku ...

                 
Obsah vydání       16. 9. 2009
16. 9. 2009 Spojené státy plánují oslabit dohodu o klimatu z Kodaně, varuje Evropa
16. 9. 2009 Veliký hoblík na společenskou pestrost opět zabral Jan  Smolák
16. 9. 2009 Čím se liší squateři od poslanců či policie?
16. 9. 2009 Praxe zchátralých domů z Paříže Uwe  Ladwig
16. 9. 2009 Squateři na Albertově Petr  Kužvart
16. 9. 2009 A je to... Ladislav  Žák
16. 9. 2009 Sprostota politického diskursu konkrétně Michal  Kuklík
16. 9. 2009 Ukvapená reakce Borise Cveka
16. 9. 2009 Kdo z toho bude mít užitek není jisté, ale účelu bylo dosaženo Jiří  Baťa
16. 9. 2009 Zalesni poušť, ochlaď Zemi
15. 9. 2009 Iráčan, který hodil po Bushovi botami, "byl mučen"
16. 9. 2009 Smysl moderních technologií chápeme Jan  Sova
16. 9. 2009 Konkurence prý oživí některé obchody Uwe  Ladwig
16. 9. 2009 Nebojte se cestovat levně! Miloslav  Štěrba
16. 9. 2009 Hluchá redaktorka MFD Ivo  Bubeník
16. 9. 2009 Volné pokračování aneb Američan za železnou oponou Jindřich  Bešťák
16. 9. 2009 Poznámka o sporu o teplotní odolnosti oceli
16. 9. 2009 Poznámky a otázky pro Štěpána Kotrbu
16. 9. 2009 Vladimír Stwora má štěstí
15. 9. 2009 Co je podstatou češství? Co by Češi měli dělat? Jan  Čulík
15. 9. 2009 "9/11 Inside Job": Konspirace nebo konspirační teorie? Vít  Ronovský
15. 9. 2009 Diktandem k myšlení? Ondřej  Hausenblas
15. 9. 2009 Předčasné volby 2009 nebudou Boris  Cvek
15. 9. 2009 Aktualne.cz, hlásná trouba BIS Milan  Daniel
15. 9. 2009 Vláda a zodpovědnost Petr  Wagner
15. 9. 2009 Policie ČR: Opakovaná bezdůvodná brutalita a šikanování Vítězslav "Vitex" Dvořák
15. 9. 2009 Používáme počítačů jen jako psací stroj Jan  Molič
15. 9. 2009 Používáme počítač jen jako psací stroj? Naprosto nesouhlasím Jan  Čulík
15. 9. 2009 Aktapů, dábučí, cojsděpo a koneckonců i tabukli Pavel  Táborský
15. 9. 2009 Dopis Obamovi inspirovala americká organizace, pro níž pracoval Alexandr Vondra
15. 9. 2009 Děsivá ambivalence Karel  Dolejší
14. 9. 2009 V péči Policie ČR Olivie  Brabcová
14. 9. 2009 Mirek Topolánek: Ani Kocáb, ani Řápková, ale cukr a bič Pavel  Pečínka
1. 9. 2009 Hospodaření OSBL za srpen 2009

Squatting RSS 2.0      Historie >
16. 9. 2009 Veliký hoblík na společenskou pestrost opět zabral Jan  Smolák
16. 9. 2009 Squateři na Albertově Petr  Kužvart
29. 7. 2009 Skandál s Miladou Stanislav  Křeček
14. 7. 2009 Stěhování kvůli squatterům? Jen tak nebude ! Stanislav  Křeček
3. 7. 2009 Happening - demonstrace na podporu squatu Milada   
2. 7. 2009 Jednání squatterů je sociální teror Milan  Daniel
2. 7. 2009 Co si počnou "alternativci"? Jan  Smolák
2. 7. 2009 Ředitelka ÚIV vyslechla stížnosti squatterů   
1. 7. 2009 Kocáb přislíbil squaterům jiné místo   
30. 6. 2009 Ústav pro informace ve vzdělávání dnes nechá vyklidit squat Milada a Miluška   
30. 6. 2009 Válka proti squaterům placená z daní nás všech?   
30. 6. 2009 Křeček: policejní vyklízení squatu Milada se mi nelíbí Stanislav  Křeček
30. 6. 2009 O prťavosti jednoduchých pravd   
15. 11. 2008 Pomáhat a chránit, aneb logika výroků "no, tak vidíte" a "udělali jsme nějaký zákrok..." Michal "Wolf" Vlk
8. 10. 2007 Podle ČTK se distribuují v Kodani drogy Dalibor "Exx" Záhora

Milan Tobiáš a extremismus v řadách ozbrojených sborů RSS 2.0      Historie >
16. 9. 2009 Veliký hoblík na společenskou pestrost opět zabral Jan  Smolák
14. 9. 2009 Případ Drašnar: Kdo nechce nic vědět, zkazí všechno Karel  Dolejší
14. 9. 2009 Problém není v "zakazování", ale naopak v "normalizování" extrémních názorů Karel  Dolejší
2. 9. 2009 Že jsou mezi českými "profesionálními" vojáky neonacisté, už dávno víme Štěpán  Kotrba
31. 5. 2009 Mají náckové v ČR větší práva než parlamentní politická strana? Karel  Dolejší
22. 4. 2009 Standardní pokrytí nestandardních situací? Miloš  Dokulil
20. 4. 2009 Big Brown Sanpaku Eyes Karel  Dolejší
22. 9. 2006 Kardinál Vlk obvinil české katolické radikály ze spojení s americkými extremisty Štěpán  Kotrba
9. 9. 2006 Mladá fronta dnes se nestydí vykrádat druhé Štěpán  Kotrba
5. 9. 2006 Tobiáš odchází od městské policie dohodou Štěpán  Kotrba
1. 9. 2006 Milan Tobiáš: snaha někoho profesně zlikvidovat? Ondřej  Šlechta
1. 9. 2006 Veliteli tolerovaný Tobiáš Štěpán  Kotrba
30. 8. 2006 Popírání holocaustu Štěpán  Kotrba
30. 8. 2006 Kauza Tobiáš -- svoboda slova není pro všechny? Ondřej  Šlechta
30. 8. 2006 Jak nelze pomluvit extremistu Štěpán  Kotrba