10. 5. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 5. 2010

Magistrát, soudy a detektivové

Hodlám se v tomto článku zabývat činností pražského magistrátu, který si najímá soukromou detektivní kancelář, aby mu obstarala informace o občanech, v tomto případě o nájemcích bytů, které pražský magistrát spravuje. A aby bylo hned na počátku jasné, aby mi to nemuseli moji četní „příznivci“, projevující až hysterický nesouhlas se vším, co o bydlení zde napíši, připomínat, prohlašuji rovnou:

  • Souhlasím s tím, že pronajímatel má právo mít přiměřené informace o tom, co se v jeho domě děje, jak se zde chovají nájemci bytů.
  • Uznávám, že uzavírání nájemních smluv na dobu určitou je vhodnou ochranou pronajímatele proti neřádným nájemcům, pokud ovšem po uplynutí času má řádný nájemce právo na opakování doby nájmu za stejných podmínek, tedy na jeho přiměřené prodloužení.

Současně však jsem přesvědčen, že obec, která uzavírá s nájemcem nájemní smlouvu na obecní byt, je v jiném postavení, než soukromý pronajímatel. Zde nejde a nemůže jit primárně jen o záležitosti trhu, ale také (a snad i především) o otázku sociální, o odpovědnosti k občanům, uložené obcím dokonce zákonem! O to soukromému pronajímateli nejde, resp. jíti nemusí. Čest výjimkám!

Pan H. uzavřel v r. 2001 nájemní smlouvu s Magistrátním úřadem Hl. m. Prahy na malý byt 2+kk, nacházející se v Praze 8. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou s obvyklým příslibem, že pokud se bude nájemce řádně chovat, bude později nájemní smlouva prodloužena na dobu neurčitou. Když před několika měsíci požádal pan H. o prodloužení smlouvy – řádně plnil všechny své povinnosti – ukázalo se, že se to pronajímateli patrně nehodí. A začali se dít věci: pražský magistrát si (jistě na základě řádného výběrového řízení!) najal soukromou detektivní kancelář, aby její zaměstnanci „prováděli šetření“ ohledně bydlení tohoto drzého žadatele. A výsledek se dostavil! Detektiv pan Vojtíšek (kdo jej a z jakých peněz platil?) zjistil, že nájemce v bytě „opakovaně nebyl zastižen“ (opravdu vážné provinění, že!) a dokonce byl zastižen v bytě své matky (někteří nájemci jsou tak drzí, že místo, aby řádně užívali obecní byt, dokonce navštěvují vlastní matku!) a důvod k zákroku se magistrátu jevil zřejmý.

Člověk by očekával, že obec dbající na řádné a bezproblémové vztahy se svými vlastními občany (a voliči!) bude postupovat jinak, než je na zdejším perském bazaru (který se mylně nazývá „trh s byty“) zvykem. Že tedy např. nejprve pozve občana k podání vysvětlení, k zodpovězení dotazu, zda v obecním bytě skutečně bydlí a zda i nadále tak činit chce. Kdepak, pražský magistrát rovnou doručil nájemci výpověď z nájmu bytu podle § 711 odst. 2 písm. b) a d), tedy že byt neužívá a dokonce jej dává do podnájmu cizí osobě! A panu H. sdělil ředitel bytového odboru magistrátu, pan Mgr. V. Dykast dopisem, že jeho žádost o prodloužení nájemní smlouvy je bezpředmětná „...za situace, kdy Vám hlavní město Praha nájem bytu...pro hrubé porušení povinnosti nájemce vypovědělo.“

Naštěstí stále ještě u nás (přes odpor a snahu mnohých, i politických stran!) o výpovědi rozhodují soudy. A ty byly s takovým postupem pronajímatele rychle hotovy: rozsudkem ze dne 31. 8. 2009 prohlásil Obvodní soud pro Prahu 8 výpověď panu H. za neplatnou a tento rozsudek dne 26. 1. 2010 potvrdil i Městský soud v Praze. Oba soudy zjistily, že pokud pan. H. nebyl v bytě „magistrátním“ detektivem zastižen a zdržuje se občas u své matky, činí tak především proto, že těžce nemocnou matku odmítá dát do léčebného zařízení a raději, ač sám vážně nemocen, o ní pečuje sám. Což je chování, které výpověď z nájmu bytu rozhodně neodůvodňuje a o hrubé porušení povinností nájemce se rozhodně nejedná...

Zdálo by se, že dobrá věc se podařila, vztahy byly soudním přezkumem vyjasněny a nájemci i pronajímateli nic nebrání, aby se vrátili na počátek příběhu a jednali dále jako rozumní partneři. Kdepak, kampak s nějakými rozsudky na pražský magistrát! Již zmíněný pan Mgr. V.  Dykast sděluje nájemci dopisem ze dne 24. 2. 2010, že pro něj pravomocný rozsudek soudu vůbec nic neznamená! „I když se Hlavnímu městu Praha, jako žalobci, nepodařilo prostřednictvím soudního sporu uspět v žalobě na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, neznamená to, že důvody neexistovaly“, stojí v tomto sotva pochopitelném dopise doslova! A do května má nájemce byt vyklidit.

Jinými slovy pražský občane: obrátit se na soud sice můžeš, ale my, pražský úřad, víme o zákonech a právech občanů své. A co si o tom myslí nějaký soud, nás nezajímá... Prostě vysoký úředník pražského magistrátu se nestydí občanovi písemně sdělit, že si rozsudek soudu klidně může strčit za klobouk...

Co tomu říkáte, pane primátore?

autor je poslanec ČSSD a předseda Sdružení na ochranu nájemníků

                 
Obsah vydání       10. 5. 2010
10. 5. 2010 Britský premiér Gordon Brown odstoupí
10. 5. 2010 Mezinárodní burzy reagovaly pozitivně na sanační balík Evropské unie
10. 5. 2010 Průvodce nerozhodného voliče pro volby 2010 Jindřich  Kalous
10. 5. 2010 Bohatí nemohou žít v ožebračené společnosti Boris  Cvek
9. 5. 2010 Zvláštní oslavy osvobození v Česku Milan  Daniel
10. 5. 2010 Vraždění v Praze
9. 5. 2010 Češi, Němci, nacisté, zabíjení a válka Stanislav A. Hošek
10. 5. 2010 Topografie teroru v Berlíně Richard  Seemann
10. 5. 2010 V roce 1945 nebylo ještě povědomí o posttraumatické stressové poruše Miloš  Kaláb
10. 5. 2010 Nelze žít s komunisty zkreslenou verzí historie Boris  Cvek
10. 5. 2010 Otázka viny? Alex  Koenigsmark
10. 5. 2010 Rudá armáda a SSSR, to není Stalin Pavel  Zoch
10. 5. 2010 Krize 2.0 Karel  Dolejší
10. 5. 2010 Politici mají právo rezignovat Radek  Batelka
10. 5. 2010 Jít nebo nejít volit? A komu dát hlas? Petr  Kužvart
10. 5. 2010 "Objevení" Janáčkova Broučka v opeře v Glasgow
10. 5. 2010 Magistrát, soudy a detektivové Stanislav  Křeček
10. 5. 2010 Člověčí příběh Vojtěcha Filipa aneb čtení nejen pro komunisty Daniel  Strož
10. 5. 2010 Ministryně školství trojským koněm průmyslové lobby
10. 5. 2010 Brněnští muslimové vyjadřují zármutek nad smrti ombudsmana Otakara Motejla
9. 5. 2010 Znak bolševiků a nechutné pocity Boris  Cvek
9. 5. 2010 Uctění památky rudoarmějců na Den vítězství Štěpán  Kotrba
9. 5. 2010 Rusko vidí svět jinak... Ladislav  Žák
9. 5. 2010 V Plzni vnikli neonacisté do gruzínského občerstvení
8. 5. 2010 Evropská finanční krize se šíří do celého světa
8. 5. 2010 Osvobození jednoho města na východě ČR Aleš  Uhlíř
8. 5. 2010 Zneužitá Kmetíněveská výzva Zdeněk  Jemelík
8. 5. 2010 Mádl, Issová, Zelenka a "deteritorializovaná kultura"
7. 5. 2010 Nejsem senior, důchodce, ani klient zdravotníků. Jsem jenom starý Stanislav A. Hošek
7. 5. 2010 Podívejte se, koho volit Milan  Daniel
7. 5. 2010 Stratfor: Globální krize legitimity
7. 5. 2010 Karel Hvížďala: Politici mají právo se postavit mínění většiny Daniel  Veselý
7. 5. 2010 Němci a uzený... Ladislav  Žák
7. 5. 2010 Poznámka k "nacistické" okupaci František  Řezáč
7. 5. 2010 Cui prodest? Aneb k problému efektivnosti a prospěchu Jan  Mertl
7. 5. 2010 Drahá válka s rostlinnou hmotou Lukáš  Zádrapa
7. 5. 2010 Re pražské povstání: Věcné chyby Petra Jánského Leopold  Kyslinger
7. 5. 2010 Vole, či nevole? A volíc, i nevolíce, neztrácíme jasné líce? Miloš  Dokulil
7. 5. 2010 Ondřej Liška: Špičkou pardubické kandidátky je Lucie Horváthová Pavel  Pečínka
2. 5. 2010 Hospodaření OSBL za duben 2010