20. 5. 2011Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 5. 2011

Velká malá a malá velká důchodová reforma -- obě špatně

Naskytla se mi příležitost pokusit se ovlivnit řešení důchodové reformy z pozice poradce Věcí veřejných pro tuto otázku. Díky tomu jsem navrhovat řešení nejen v rámci Věcí veřejných, ale účastnit se i projednávání konkrétních parametrů důchodové reformy s ministry koaličních stran, opozicí a odbory. Do tohoto článku se rozhodně nevejde vše, co s důchodovou reformou a mým angažmá v této záležitosti souvisí, čtenářky a čtenáře, kteří by měl zájem o další informace, odkazuji na svůj blok na iDnes. Materiály tam budu i nadále doplňovat. Takže pouze k základním věcem.

Pro správný přístup k řešení zabezpečení na stáří je potřeba si vyjasnit odlišné principy fungování kapitálového a průběžného pilíře.

Zatímco kapitálový pilíř funguje na principu individuální investice, se kterou při dosažení důchodového věku člověk nějak naloží (vybere najednou, vybere postupně v pravidelných splátkách, zakoupí si za tyto prostředky doživotní anuitu), průběžný systém funguje naprosto odlišně. Vychází z tradičního modelu: vydělám tři koruny, jednu vrátím svým rodičům, jednu spotřebuji a jednu půjčím svým dětem.

Podmínkou fungování kapitálového pilíře jsou platby do něj a adekvátní zhodnocování v dlouhodobém horizontu. Podmínkou fungování průběžného pilíře jsou odvody ekonomicky aktivních jedinců na financování starobních důchodců a výchova nové, stejně produktivní generace.

Bohužel jak ekonomičtí odborníci, tak vláda, ale i Ústavní soud pohlížejí na průběžný systém, jakoby fungoval na principu kapitálového. To je klíčová a zcela zásadní chyba. Přehlížením druhého zdroje průběžného systému a minimální zohlednění investice do tohoto druhého zdroje, do nové generace, vede k nestabilitě tohoto systému. Pokud nějaká osoba místo principu rozdělení třech korun na korunu pro rodiče, korunu pro sebe a korunu pro děti zvolí systém korunu pro rodiče a dvě koruny pro mě, nemůže si nárokovat zapojení do průběžného systému.

Pokud Ústavní soud napadl příliš vysokou míru solidarity v průběžném systému v části příspěvků na důchod předchozí generaci, měl stejným způsobem napadnout ještě vyšší míru solidarity z hlediska druhého zdroje průběžného systému, totiž z hlediska výchovy nové generace. Pokud někdo odvede na příspěvcích více peněz, nechť má vyšší důchod a naopak, ale pokud někdo investuje více do budoucí generace, nechť rovněž má vyšší důchod a naopak. Řešení přijaté vládou a dnes už i Poslaneckou sněmovnou tedy rozdíl zásluhovosti příspěvkové a reprodukční dále výrazně prohloubilo. Řešení vede k následující optimální strategii zajištění na stáří: nemít děti a spořit. Dostanu důchod z průběžného systému, jako bych do výchovy věnoval milióny a roky svého času a ještě budu mít slušný důchod z ušetřených peněz. Výsledek hromadného využití této strategie je zjevný -- prohloubení nestability průběžného systému až jeho krach.

Je třeba si uvědomit, že výchovou jednoho dítěte vkládá rodič do průběžného systému 2,5 mil. sociálních odvodů na starobní důchody tohoto dítěte v budoucnu. O tento "výnos" své investice se musí podělit s bezdětnými. Bezdětný místo investice do dětí může investovat do penzijního fondu, a chtěl bych vidět jeho protáhlý obličej, kdyby za ním přišel rodič s tím, že se s ním podělí o výnos své investice do dětí, že mu tedy umožní čerpat z průběžného systému, ale nechť mu bezdětný umožní čerpat i z jeho investice v penzijním fondu -- to je přece rovnoprávné, ne?

V čem spočívá tzv. malá reforma -- reakce na Nález Ústavního soudu? Měla reagovat na míru příspěvkové solidarity. Že už to je špatně, jsem vysvětlil, ale aby toho nebylo málo, i řešení chybného zadání bylo ještě chybnější. Místo toho došlo pod záminkou této "nutnosti" k poměrně dramatickému snížení náhradového poměru. Tj. ministerstvo práce a sociálních věcí zneužilo tohoto nálezu k tomu, aby familiérně nazývanými "parametrickými změnami" plošně snížilo důchody. Provedlo to nejen úpravou výpočtového vzorce, ale i dalšími drobnými úpravami jako je prodloužení rozhodného období, prodloužení minimální doby pojištění a dalšími. Toto řešení snižuje náhradový poměr -- a tedy reálnou hodnotu důchodů -- až o 10% (snížení náhradového poměru ze 41% na 37% v horizontu následujících 15 let). Co je pozoruhodné, toto snížení reálného důchodu se dotkne poslední generace, která byla schopna vychovat dostatečně silnou novou generaci. Malá důchodová reforma tedy bude mít pravděpodobně mnohem výraznější dopad do výše důchodů než reforma velká. V souvislosti se změnou v rámci této části reformy důchodového systému (zejména postupného zvyšování věku odchodu do důchodu a sjednocení věku odchodu do důchodů mužů a žen) došlo k dramatické změně předpovědi finanční stability důchodového systému. Zatímco při dřívější právní úpravě generoval důchodový účet deficit ke 4,5% HDP, po přijaté změně se s výjimkou kritických let 2045-2065 stává stabilním. Proč 2045 až 2065 -- jednoduše proto, že v této době bude v důchodu generace s nejnižší porodností. Jak je zřejmé, reforma demografický problém vůbec nevyřešila. Dalo by se tedy říct, že už touto "malou" důchodovou reformou byl splněn cíl finanční stability. Velká reforma je tedy k ničemu, zejména proto, že ani ta s demografií téměř nepracuje.

Naproti tomu bombasticky medializovaná velká důchodová reforma je ve skutečnosti velmi malá. Doufám, že i mým přičiněním. Spočívá v tom, že lidé, jimž to bude připadat výhodné, si budou moct část odvodů do průběžného systému převést na soukromé penzijní účty a zároveň se tím vzdají části důchodu z průběžného systému. Obrazně lze říci, že místo koruny svým rodičům splatí jen 80 haléřů a nechají ostatní, ať jim jejich rodiče dosponzorují (prostřednictvím zvýšené DPH). Zato pak budou chtít méně vrátit od dětí.

Zatímco dosud průběžný systém fungoval tak, že děti rodičů platily důchody bezdětným vrstevníkům rodičů, po velké důchodové reformě se na důchodech bezdětných budou prostřednictvím DPH podílet i samotní rodiče. Skutečně prozíravé řešení, které zdraží děti a povede k dalšímu poklesu porodnosti, čímž bude moci pravicová vláda s hrdostí oznámit: "Vidíte, dětí se rodí stále méně, měli jsme pravdu." Že to ale sami svými chybnými systémovými kroky způsobili, to už si nechají pro sebe, pokud si to vůbec uvědomí.

K čemu přispělo mé angažování se v této věci (samozřejmě s politickou podporou Víta Bárty)?

1) rozvrátit plán na povinné vyvedení až 5 procentních bodů z průběžného pilíře (to je ve finále čtvrtiny zdrojů na starobní důchody!)
2) snížit výpadek v příjmech důchodového systému díky úlevě zaměstnavatelům v odvodech pojistného na polovinu a tím snížit deficit státního rozpočtu minimálně o 30 mld. Kč ročně
3) snížit negativní dopad změny výpočtového vzorce u nově vyměřovaných důchodů na polovinu
4) odvrátit NERVem navrhované sjednocení DPH na 19% alespoň na 17,5%
5) částečné kompenzace zvýšení DPH rodinám s dětmi
6) odvrátit povinnost zakoupit si při dosažení důchodového věku drahou anuitu od životní pojišťovny, klient penzijního fondu bude mít volbu fixní termínované výplaty s možností dědit zůstatek
7) nastavit podmínky II. pilíře natolik nevýhodně, že výpadek v průběžném pilíři bude nízký
8) odvrátit snížení zápočtu příjmu za dobu péče o dítě
9) odvrátit nižší valorizaci důchodů (cenovou)
10) zpochybnit argumenty pravice o nutnosti razantní privatizace penzí díky korekci vývoje demografických ukazatelů a poukázání na zdroj stávajícího deficitu průběžného účtu jako důsledku minimálního výběru od OSVČ, nikoliv vady průběžného systému
11) prosazení sice minimálního a hloupého, ale přeci jen zohlednění zásluhy o výchovu nové generace díky možnosti asignace 1 procentního bodu sociálního odvodu rodičům

Ano, důchodová reforma se dala udělat výrazně lépe, finančně i demograficky odolná, bohužel k tomu chyběla politická vůle na straně ODS a TOP09, ale nakonec i zásadovější postoj VV. Ale alespoň trochu zmírnit katastrofální plán TOP09 se podařilo.

Obsah vydání       20. 5. 2011
22. 5. 2011 Obama: Nájezd do Pákistánu bych opakoval
21. 5. 2011 Konec světa se jaksi neuskutečnil
21. 5. 2011 Připlaťte si! Vojtěch  Merunka
22. 5. 2011 Demonstrace Španělů v Praze
21. 5. 2011 Přerušujeme jednání o reformách v tripartitě
21. 5. 2011 Tereza Stöckelová. Projev na demonstraci 21.5.2011
21. 5. 2011 Protestující Španělé táboří na náměstí Puerta del Sol
21. 5. 2011 Hořký plod frustrace aneb E, pozdě... Karel  Dolejší
20. 5. 2011 Šílení doby vymknuté z kloubů -- aneb co s tím Jan  Čihák
20. 5. 2011 "Rozhořčení" obsazují španělská náměstí Lubomír  Molnár
20. 5. 2011 Bývalý šéf krachující britské banky odhalen v parlamentě
21. 5. 2011 ProtestFest v Brně
20. 5. 2011 Velká malá a malá velká důchodová reforma -- obě špatně Pavel  Rusý
20. 5. 2011 Jak lze (ne)rozumět ekonomii Gabriela  Hradecká
20. 5. 2011 Generická preskripce je hloupost Petr  Wagner
20. 5. 2011 Obama verbálně podpořil vznik palestinského státu podle saúdskoarabského plánu
21. 5. 2011 Netanjahu při osobním jednání odmítl Obamovo stanovisko k blízkovýchodnímu mírovému procesu
21. 5. 2011 Arabské jaro ve slepé uličce?
20. 5. 2011 Huntsman: Obama neměl intervenovat v Libyi
20. 5. 2011 Michael  Marčák
20. 5. 2011 Proč nedokáže lidská kultura odmítnout útočnou válku? Ivo  Šebestík
20. 5. 2011 Jednota umělců výtvarných už není to, co bývala Jan  Paul
20. 5. 2011 Znásilnění v kruhu rodiny, aneb Kdo mlčí, stane se viníkem Uwe  Ladwig
20. 5. 2011 DSK byl propuštěn na kauci
20. 5. 2011 Kdo na místo šéfa MMF? Miloslav  Štěrba
20. 5. 2011 Odliš produkt a vraž do toho kilo tajemna, aneb Proč bych vůbec měl chtít něco říci? Karel  Dolejší
19. 5. 2011 Co se stane, když se ke korýtku přihrne nová várka hladových čuníků? Ivo  Šebestík
19. 5. 2011 Co dělat? Josef  Mrázek
19. 5. 2011 Klaus a "dosud nevídaných 47%" Boris  Cvek
19. 5. 2011 Stát blahobytu, nebo kapitalismus? Miloš  Pick
19. 5. 2011 Kronika promarněných šancí Jan  Keller
19. 5. 2011 Fraška kolem Komedie Karel  Dolejší
19. 5. 2011 Aféra DSK: Policie odebrala vzorky koberce z newyorského hotelu
19. 5. 2011 O divném používání jazyka, neboli O neadekvátním sebevědomí Uwe  Ladwig
19. 5. 2011 Nesmyslné zaklínadlo Stanislav A. Hošek
20. 5. 2011 O "tradiční" averzi, krevní mstě a dědičnosti v MF DNES Miloslav  Štěrba
18. 5. 2011 Socialisté s komunisty? Ale jak? Milan  Daniel
18. 5. 2011 Proč kupovat MF Dnes? Ivo  Bubeník
18. 5. 2011 Co když mladí netleskají?
18. 5. 2011 Osamělost Milan  Valach
18. 5. 2011 Přestaň zlobit, Radečku! Alex  Koenigsmark
18. 5. 2011 Zpupnost pokračuje
18. 5. 2011 Evropa nechce tisíce uprchlíků z Arabského jara
18. 5. 2011 Kanadská produkce ropy v důsledku požárů klesá
18. 5. 2011 Palestinský bojovník za lidská práva Abu Rahmah přiletí do Prahy Josef  Liška
18. 5. 2011 V případě Strause-Kahna vyvstávají na veřejnost další aféry
14. 5. 2011 Hospodaření OSBL za duben 2011

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce