Finské tajemství chytrých dětí

6. 8. 2012 / Anthony Tun

čas čtení 2 minuty

Od doby zveřejnění žebříčku PISA probíhá v pedagogické akademické obci debata na téma, jak ti Finové učí a zda lze jejich "metodu" aplikovat i jinde. Odpověď často zní ano, ale...

Posuďte sami, co ve Finsku mají a v Čechách ne:

 • Vnímání učitelského povolání jako nezávislé, tvůrčí a prestižní profese.
 • Pedagogické studium ve stylu "učitelství jako poslání", vedené v duchu pedagogického výzkumu i praktické zkušenosti.
 • Fakultní školy včetně středního stupně, podobně jako fakultní nemocnice v Čechách.
 • Neselektivní školní systém.
 • Školní lékař, obědy a doprava do školy autobusy z vesnic zdarma do ukončení střední školy.
 • Začátek školní docházky ve 7. letech na bázi - nač ten spěch, uč se, když jsi na učení zralý.
 • Důraz na herní a tvůrčí aktivity, zejména na prvním stupni ZŠ.
 • Začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do normálních škol.
 • Důraz na včasné odhalení případných potíží s učením, před tím, než se objeví problém.
 • Pedagogický tým zaměřený na speciální pedagogiku v každé škole.
 • Individuální přístup k dětem s vadami učení, či dětem s jazykovou bariérou.
 • Důraz na navázání osobního a dlouhotrvajícího vztahu mezi pedagogem a dítětem.
 • Zásada číslo 1: Udělej VŠE, co je potřeba, aby dítě uspělo, i za cenu práce navíc.
 • Minimum domácích úkolů.
 • NEexistující selekce, srovnávání či rozdělování dětí podle akademických dovedností v jakémkoliv věku.
 • NEexistence státních, srovnávacích, plošných testů, kromě jedné zkoušky v posledním ročníku střední školy.
 • Referenční, nikoliv direktivní osnovy, umožnující velkou míru svobody učitele při výběru co a jak učit.
 • Podpora spolupráce, kreativity a inovativního přístupu učitelů k výuce.
 • Méně přímé výuky, více práce s osnovami a přípravy na výuku.
 • Formativní hodnocení žáků, zahrnující jejich přístup ke studiu a chování.
 • Finská maturita -- ylioppilastutkinto - je (kromě jazyků) jednoúrovňová, kde dobré výsledky dílčích zkoušek mohou kompenzovat nezvládnutí jedné dílčí zkoušky, profilové předměty jsou zkoušeny formou psané eseje, hodnoceny školou a kontrolovány státem.
 • Decentralizovaný systém zřizovatelů škol zcela přenesen na lokální magistráty.
 • Odbory vzdělávání od ministerstva po obecní úřady vedeny pedagogy a ne profesionálními politiky, či laiky.
 • 14% nekvalifikovaných učitelů. (2005)

=

Diskuse

Obsah vydání | 9. 8. 2012