Libor Dušek

Mgr. Libor Dušek se narodil 24. 3. 1983 ve Vrchabí. Pracuje jako etnolog Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí. V roce 2009 ukončil studia Sociální antropologie na FF Univerzity Pardubice, kde později působil jako externí pedagog (Antropologie Střední Asie, Metodologie terénního výzkumu). Od r. 2009 doktorand na Ústavu etnologie FF UK, v současnosti dokončuje disertační práci.

Pravidelně publikuje v měsíčníku Krkonoše-Jizerské hory, převážně články týkající se lidové kultury a historie regionu, též rozhovory s pamětníky.

Od r. 2005 pravidelně jezdí do Střední Asie (zvláště do oblasti Pamíru), kde provádí terénní výzkum. V r. 2010 vydal knihu Pamírský dům-harmonie dvou světů, v současnosti připravuje monografii o etnické skupuině Váchánců žijících v Tádžikistánu, Afghánistánu a Pákistánu.