Tomáš Mančal

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor teoretická fyzika, získal doktorát z fyziky na Humboldtově univerzitě v Berlíně a v letech 2003 az 2006 působil jako vědecký pracovník na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Nyní pracuje v Teoretickém oddělení Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy. Zabývá se teorií nelineární optické spektroskopie a fotosyntézy.