"Dočasnost" (jednotka 1 furt) podle premiéra Nečase

19. 7. 2011 / Jiří Baťa

čas čtení 5 minut

Vypadá to, jakoby se vláda, hlavně ministr Kalousek a premiér Nečas, ve svém rozhodování mj., řídili podle počasí. Jak jinak si vysvětlit to několikeré bezprecedentní rozhodování o výši DPH a to v průběhu pouhého půl roku. Abych byl konkrétnější, nejde samozřejmě jen o DPH, ale o řadu jiných rozhodnutí, které jsou dnes takové, zítra zase jiné. Jak se mění počasí, mění se i podmínky pro rozhodování vlády.

Co je však na slovech premiéra Nečase pozoruhodné, že se v souvislosti s možností zvýšení DPH (která je téměř jistá) vyjádřil v duchu neblahého pobytu Sovětských vojsk v Československu a sice, že zvýšení DPH na 19 % je jen d o č a s n é ! A jak tuto dočasnost definoval? "Šlo by o dobu po konsolidaci veřejných financí, až budou vyrovnané rozpočty a klesne veřejný dluh", říká premiér Nečas bez toho, že by naznačil nějaký časový horizont. Tedy pokud pomineme onu "dočasnost" podle RA.

Z toho plyne jediné: jednak konsolidace veřejných prostředků je záležitost dlouhodobá a navíc s otázkou, zda je zcela reálná. Za další, že jím avizované zvýšení DPH na 19% se s největší pravděpodobností uskuteční, ale není také vyloučeno, že dojde i na 20 % DPH. Stačí, aby se situace v jižní Evropě, tedy v Itálii, Španělsku či Portugalsku více zkomplikovaly a vláda bude mít další důvod, proč o další procento zase zvednout DPH. Je samozřejmé, že tyto vlivy mohou nepříznivě, z pohledu EU, zasáhnout i českou ekonomiku, nicméně při troše dobré vůle lze hledat (a najít) jiné zdroje a reservy, čím potřebné finance zajistit. I nadále však u vlády trvá neústupnost či nepřijatelnost verze např. v opatření v přímých daních tj. progresivního zdanění u fyzických a právních osob, příp. zdanění hazardu apod. Vláda je dokonce připravena se zvýšením DPH na 19 % i na další omezení sociálních dávek, jak zaznělo z úst ministra zemědělství Fuksy v nedělních OVM. A světe div se, je dokonce ochotna (resp. sám Kalousek) akceptovat možnost výjimek (léky, tisk a časopisy), což ještě nedávno bylo nejen pro něj, ale celou vládu zcela nepřijatelné.

Další je záležitost vyrovnaného rozpočtu a pokles veřejného dluhu. Jen velký optimista (za ideálních podmínek) může předpokládat, že k vyrovnanému rozpočtu se dopracujeme do r. 2014 (myšleno v intencích opatření a reforem, které za tím účelem vláda provádí). Vyrovnanost rozpočtu je velké zbožné přání, které si dává vláda v podobě svých ekonomických opatřeních, resp. v reformách, které by měly tyto cíle naplnit. Zda je vyrovnanost rozpočtu bezpodmínečně nutná, je ovšem na diskusi.

Podobnou otázku si lze položit v potřebě na snížení veřejného dluhu. Ten je, mj. (podle posledních ukazatelů, viz nedělní OVM) jeden z nejnižších v celé Evropě, neboť se svými 38,4 % ČR zaujímá cca 12 místo v Evropě. I SRN má svůj dluh na úrovni cca 72 % ke svému HDP, ale rozhodně takové kroky a opatření nepodniká. Samozřejmě, že zcela jiná situace by byla, kdyby se ČR pohybovala v dluhové pasti někde kolem 100 a více procent. A také to není to, co bychom si přáli, nicméně rozsahy opatření jsou více než nepřiměřené. Vláda však zřejmě sází na jistotu. Konec konců jako vždy a ve všem!

Tragedií ovšem je, že kromě pozitivních čísel a výsledků, které vláda očekává, zcela trestuhodně opomíjí také možné negativní dopady, vlivy a tedy i výsledky které, alespoň v rámci jistých hypotetických předpokladů, lze očekávat, resp. nelze vyloučit. Něco na způsob: co kdyby to náhodou dopadlo jinak, než očekáváme? Ta jejich jistota je přímo tragicky fascinující, postrádající jakékoliv jiné, než pozitivní možnosti. Jak lze důvěryhodně stavět na předpokladech, kterými vládá oplývá, se lze přesvědčit na kalkulacích stávajícího i bývalého ministra financí, mistra ekonomické magie Kalouska z r. 2008! A přesto celá vláda lpí na jeho dalších horoskopech a věštbách, které s více jak stoprocentní jistotou bere jako neomylnou a jedině možnou a reálnou pravdu. Bohužel, takových novodobých Nostradamů je ve vládě hned několik (Drábek, Heger, Fuksa atd). A znovu bohužel, bez toho, že by za tyto horoskopy a věštby nesli nejmenší odpovědnost a to ani tu morální. Tedy pokud pomineme slogan: vláda s rozpočtovou odpovědností! Ale to je jenom slogan, faktická, trestně právní odpovědnost to není. A to je na celé činnosti vlády, ve svých důsledcích pro občany, to nejhorší!

0
Vytisknout
6873

Diskuse

Obsah vydání | 20. 7. 2011