Identita

Jak jsem ke svému příjmení přišel

10. 2. 2022 / Boris Cvek

Od „pradávna“ se traduje, že v Holešově (můj otec se narodil v Brně, ale jeho otec, děd, praděd atd. byli z Holešova, kde otec chodil na gymnázium – za Holešov se také stal mistrem republiky v há...

29955

Manipulátoři a Podvodník z Tinderu

7. 2. 2022 / David Marenčák

Mýtus spravedlivého světa coby psychohygienický eskapismus (krátkodobě vysoce funkční a rozšířená praktika) z tíže násilné a brutální společnosti, který obětem nejrůznějších podvodů a násilí míst...

30758

Nevyžádané rady I.

6. 1. 2022 / David Marenčák

Není mým zvykem nabízet řešení a odpovídat tak na otázku „a jak se to tedy má dělat lépe“, která je častěji než méně zastřeným pohlavkem k umlčení než vážně míněnou zjišťovací otázkou. Domnívám se,...

 18044

Válka v nás

23. 11. 2021 / Kateřina Paříková

Válka - nejde "jen" o to, co se děje během ní. Ale stejně tak o to, co zanechá. Jak mrzačí těla, duše, společnost přesahujícími traumaty, materiálními škodami a vůbec beznadějí ze zmaru. Válku př...

30714

Přerostli jsme sami sebe

4. 11. 2021 / David Marenčák

Jako je jednodušší bořit než stavět, dělat něco s libovolným ohledem na okolí, ať už prostorové, vztahové či časové, (prostředí, budoucnost, ostatní lidé, ostatní život) je vždy náročnější ve všech...

30542

Utopeni v cukrech a kybercukrech

7. 10. 2021 / Bohumil Kartous

Lidská společnost se dostala do úplně nové, neznámé evoluční situace. Zatímco ve svém dosavadním vývoji se potýkala s nedostatkem a strategie přežití tak nutně směřovala k vytváření rezerv, současn...