V Lotyšsku a v Estonsku jsou rusky mluvící občané tvrdě diskriminováni

14. 11. 2014

čas čtení 2 minuty

Jak upozorňuje OSCE, ruští mluvčí jsou tvrdě diskriminováni v Lotyšsku, kde se s úřady smí komunikovat jen lotyšsky. Ústavní referendum z r.2012, požadující zavedení ruštiny jako druhého oficiálního jazyka, bylo poraženo, protože velká část rusky mluvících obyvatelů Lotyšska jsou neobčané, a proto neměli právo se referenda účastnit. Lotyšsko systematicky potlačuje používání ruštiny na všech úrovních. Osoby, které nepoužívají lotyšštinu v oficiálním styku, jsou pokutovány. Cílem nových zákonů je odstranit "veškeré cizí jazyky" jako vyučovací jazyk v lotyšském školství. Lotyšská vláda plánuje zakázat vyučování jakýchkoliv předmětů v ruštině do roku 2018.

Ruská jména na oficiálních dokumentech v Lotyšsku jsou měněna tak, aby zněla lotyšsky. Pracovní příležitosti pro rusky mluvící obyvatelstvo jsou v Lotyšsku vážně omezeny. R. 1992 bylo založeno Lotyšské státní jazykové středisko, jehož cílem je realizace státní jazykové politiky a pokutovat ty, kteří ji porušují. Tisíce obyčejných občanů Lotyšska bylo už pokutováno za porušování jazykové bariéry v Lotyšsku.

Obdobná situace existuje i v Estonsku, které také tvrdě pokutuje a omezuje osoby, které nejsou schopny komunikovat v estonštině. Zprávy OSN a EU dokumentují drastická omezení používání minoritního jazyka v Estonsku, včetně veřejného sektoru a školství. Terčem je především ruština, kterou estonský prezident charakterizoval jako "jazyk okupantů". Během rozhovoru o vstupu do Estonska do EU odmítlo Estonsko použít v souvislosti s ruskou menšinou výrazu "integrace".

Velmi znepokojující je omezování občanských práv pro rusky mluvící menšiny v Lotyšsku i v Estonsku. Obyvatel nedostane místní občanství, pokud neprokáže dokonalou znalost lotyšštiny či estonštiny. Mnoho rusky mluvících obyvatel je v těchto zemích bez státní příslušnosti.

Obdobná situace existuje v Lotuyšsku, kde jsou velmi omezené pracovní příležitosti pro etnické Rusy, kteří nemají občanství a neumějí lotyšsky. Politická práva Rusů žijících v Lotyšsku jsou od vyhlášení nezávislosti země vážně omezována, protože tito lidé jsou považováni za "cizince" a jsou vyloučeni z politického života země. Nesmějí se účastnit voleb ani na celostátní ani na místní úrovni.

0
Vytisknout
9715

Diskuse

Obsah vydání | 18. 11. 2014