Novinář Jan Petránek přistoupil na lživou kampaň proti uprchlíkům

9. 1. 2017 / Daniel Veselý

čas čtení 6 minut

Po zveřejnění inkriminovaného textu na Parlamentních listech  byl můj facebookový profil a e-mailový účet zahlcen smrští nenávistných příspěvků, kde se vedle plejády vulgárních nadávek a urážek objevily i výhrůžky fyzickým násilím a zabitím. 

Celá kauza by byla jen neškodnou bouří ve sklenici vody, kdyby se jí způsobem sobě vlastním nechopily Parlamentní listy. Redaktor PL Radim Panenka, který v minulosti proslul protiromskými výroky, vycházeje z mého facebookového statusu, napsal článek, kterak jsem vyjádřil znepokojení nad tvrzením Jana Petránka, že proti „muslimské invazi“ mělo být nasazeno NATO. Mé zděšení nad nehumánními Petránkovými vývody trvá. Redaktoři PL mají obsesivní potřebu z každého pšouku na sociálních sítích, který konvenuje jejich protiuprchlické editoriální politice, vytvořit kauzu obřích rozměrů. Sám Panenka nemá možnost sledovat můj facebookový profil, takže někdo ze štábu PL má pravděpodobně na starost šmírování facebookových statusů kritiků tohoto xenofobního politického bulváru za účelem vytváření laciných clickbaitů.

Po zveřejnění inkriminovaného textu byl můj facebookový profil a e-mailový účet zahlcen smrští nenávistných příspěvků, kde se vedle plejády vulgárních nadávek a urážek objevily i výhrůžky fyzickým násilím a zabitím. Je šokující, že drtivá většina útočníků buďto ignorovala Petránkův návrh nasadit masivní vojenskou sílu proti ženám, dětem a starým osobám utíkajícím před válkou a pronásledováním, což by se dalo klasifikovat jako válečný zločin, nebo jej bezvýhradně podporovala s tím, že je nutno "naši civilizaci" bránit před - slovy Jana Petránka - „intervencionalistickou a teroristickými centry muslimského jádra dobře promyšlenou invazí na Evropu“. Zajímalo by mne, zda a jak "legenda české žurnalistiky" míní toto závažné obvinění doložit. Pravda, šíří ho bez důkazů Miloš Zeman (na žádost organizace Human Rights Watch, aby Zeman doložil svá lživá tvrzení o uprchlících, nikdy Zeman ani Ovčáček neodpověděli), a slouží jako podloží pro rozdmýchávání nenávisti vůči osobám jiného náboženského vyznání a etnicity. Je rovněž zábavné pozorovat, kterak se v očích Petránkových fanoušků pro ně "útočný a agresivní vojenský pakt NATO" najednou stal obrannou tvrzí "našich civilizačních hodnot".

Tento nebezpečný incident nabízí poučný, byť tristní pohled do duše čtenáře manipulativních médií, jakými jsou PL. Tito lidé mnohdy nejsou schopni pochopit ani jednoduché sdělení a často čtou pouze slabomyslné titulky či perex daného článku. Na mém facebookovém profilu se objevily příspěvky, jejichž autoři vyjádřili přání, aby mi byla zakázána možnost publikovat, někteří z diskutérů se dokonce napadali mezi sebou, aniž by chápali, že spolu vlastně souhlasí. Masivní systematická dezinformační kampaň mající záštitu v údajné novinářské legendě, která šíří konspirační teorie, je velice nebezpečným koktejlem; je cílena na nejnižší lidské pudy, vede ke groteskní neschopnosti porozumět psanému textu a k prohlubování iracionálních předsudků a vášní a v konečném důsledku se může projevit fyzickými útoky na objekty těchto manipulací.

Jan Petránek v aktuálním rozhovoru pro PL, na který jsem ve svém facebookovém statusu reagoval, konstatuje, že „není daleko doba, kdy se může přijít na to, že byl zfalšovaný certifikát narození Obamy“. Tento názor patrně nalezl inspiraci na konspiračních webech, které šířily nesmysly, jež vedly k ozbrojenému útoku ve washingtonské pizzerii. Petránek v tomtéž textu nepřímo srovnává Angelu Merkelovou s Adolfem Hitlerem, když konstatuje: „Merkelová už je a musí být na odchodu, jinak bude Německo stejně jako za Bismarcka a stejně jako za Hitlera vnucovat Evropě svoji představu, jak má Evropa vypadat.“ Taktéž toto tvrzení je silně přitažené za vlasy, protože Angela Merkelová uzavřením dohody s Tureckem, která výrazně omezila migraci do Evropy, a podporou populistických opatření jen stěží představuje diabolizovaného strůjce zániku Evropy. Četní odpůrci německé kancléřky včetně Petránka si z Merkelové vytvořili vděčného otloukánka, aniž by zaregistrovali její politická rozhodnutí a prohlášení, s nimiž mohou bezezbytku souznít.       

Loni na podzim na vlnách Českého rozhlasu konstatoval, že „uprchlická vlna je geniální útok na Evropu. Takový dobře organizovaný Trojský kůň“. Petránek posluchačům rovněž prozradil: „Od samotných uprchlíků slyšíte, že mají tisíce dolarů. Jeden mluvil o 6000, které dostali na cestu do Evropy. Jsou to neslýchané sumy, za které se sem klidně mohli dostat letecky (…) A když těmto uprchlíkům dá někdo tisíce dolarů na cestu, tak pokud nejsem blázen, musím za tím vidět dobrou organizaci, která se snad dá přirovnat k únosům čtyř letadel a útokům na americká dvojčata 11. září.“ Základním porušením novinářské etiky jsou Petránkovy nepodložené spekulace o "řízené invazi". Tyto zprávy se jako houby po dešti vyrojily na xenofobních webech, aniž by byly patřičně verifikovány. Profesionální novinář je nemůže citovat bez ověřených zdrojů a veřejnoprávní rozhlas by je neměl vysílat. Naopak existuje bezpočet reportáží z cest konkrétních lidí, kteří hovoří o tom, jak si uprchlíci cestu platí ze svého, v případě chudších osob často prodejem veškerého majetku. Částka 3000 až 6000 dolarů se v západních sdělovacích prostředcích vyskytuje jako běžná cena, kterou migranti platí převaděčům.

Navíc absolutní většina dnešních odpůrců uprchlíků a migrantů, Jana Petránka nevyjímaje, žádného uprchlíka nikdy neviděla, natož aby se s ním bavila, a má k dispozici jen zprostředkované a notně překroucené informace.

Jan Petránek byl loni oceněn tzv. Krameriovou cenou za celoživotní přínos pro publicistiku. Krameriovu cenu Petránkovi a dalším novinářům (Tereza Spencerová, Jan Schneider…) udělila tzv. Asociace nezávislých médií, za níž stojí i lidé, kteří sdílejí konspirátorský výklad světa, provozují manipulativní média a naslouchají prokremelské šeptandě (Petr Žantovský je „analytikem“ rasistických Parlamentních listů, Jan Korál provozuje web NWOO a Ondřej Geršl spravuje web AC24).

Mám tedy za to, že Jan Petránek se stal oblíbencem českých xenofobů a konspirátorů právě proto, že z nějakého mně neznámého důvodu naskočil na protiuprchlickou vlnu a dezinformační kampaň, a tím definitivně  o pověst solidního novináře přišel.

1
Vytisknout
13024

Diskuse

Obsah vydání | 11. 1. 2017