Otevřený dopis poslancům: Rovnost příležitostí pro obě pohlaví je životně důležitá

14. 12. 2017

čas čtení 3 minuty

Otevřený dopis Sítě pro rodinu, z.s., poslankyním a poslanců, senátorkám a senátorům Parlamentu České republiky

Vážené poslankyně a vážení poslanci, vážené senátorky a vážení senátoři,

poslanec Jakub Janda ve zdůvodnění svého návrhu přesunu 7 miliónů korun z dotačního titulu Úřad vlády na podporu rovných příležitostí žen a mužů na sport tvrdí: „Osobně nepovažuji problematiku rovných příležitostí za tak zásadní, aby na ně byla vyčleněna zvláštní kapitola státního rozpočtu.“

S jeho argumentem nemůžeme souhlasit. Genderovou politiku považujeme za součást lidských práv, která se týkají všech žen i všech mužů. A proto předpokládáme, že problematika lidských práv – tedy i rovných příležitostí žen a mužů – by měla být součástí politických programů všech demokratických stran.


Dále nemůžeme souhlasit s tvrzením Jakuba Jandy, že aktivity neziskových organizací zaměřené na rovné příležitosti „jsou určeny jen velmi omezené skupině občanů, které jsou zainteresovány do problematiky rovných příležitostí žen a mužů, a navíc, jejichž validita a společenský přínos je i v odborné veřejnosti velmi sporná.“

Síť pro rodinu se řadí mezi neziskové organizace, které se lidskými právy zabývají v praxi. Posilujeme hodnotu rodiny, tedy i rovné příležitosti všech jejích členů. Podporujeme větší zapojování mužů do péče o děti a o domácnost. Posilujeme hodnotu rodiny také ve firmách, usilujeme o vytváření zaměstnavatelských podmínek přátelských rodinám tak, aby mohly oba rodiče – otec i matka – slaďovat pracovní a rodinný život ve prospěch všech generací v rodině zejména těch nejzranitelnějších tedy dětí a seniorů. Naše soutěž, ve které udělujeme firmám certifikáty Společnost přátelská rodině, pomáhá měnit firemní kulturu a podmínky na trhu práce pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně.

Přínos Sítě pro rodinu, která sdružuje téměř 300 členských organizací, odhadujeme pro přibližně 60 000 rodin. Naše činnost však nepřímo přináší užitek celé společnosti. Personalistka a zakladatelka Minerva 21 Rostya Gordon-Smith zdůrazňuje přínos mateřských center slovy: „Mateřská centra jsou mosty, které propojují společenskou zodpovědnost se zodpovědností rodinnou. Jsou to nositelé hodnot, dobrovolnictví, podpory a neměnného hlasu pro zachování rodiny.“ A z řad dalších odborníků například analytik LMC Tomáš Ervín Dombrovský potvrzuje přínos soutěže Společnost přátelská rodině: „Pro mě je podstatné, že ocenění Společnost přátelská rodině není prázdná nálepka, ale důkladné hodnocení současného stavu a zejména zaměření na doporučení, které firma dostane. Přesně tento přístup může malými krůčky měnit situaci na trhu práce.“

Vážení, věříme, že rozhodování o státním rozpočtu povedete na základě objektivního náhledu na činnost organizací, které se zabývají rovnými příležitostmi žen a mužů, a nikoliv na základě subjektivních domněnek Jakuba Jandy. V kontextu státního rozpočtu tvoří 7 miliónů korun, které poskytuje Úřad vlády na podporu rovných příležitostí žen a mužů, marginální částku, avšak nezbytnou, protože alespoň částečně pokrývá prospěšnou a nenahraditelnou práci neziskového sektoru v oblasti rovných příležitostí.

Rut Kolínská jménem prezidia Sítě pro rodinu, z.s.

V Praze 13. 12. 2017 

0
Vytisknout
4537

Diskuse

Obsah vydání | 19. 12. 2017