Michal Giboda

Michal Giboda je humánní parazitolog se specializací na tropické parazitózy. Díky této profesi pracoval v Kambodži, Laosu, Jemenu, na Kubě, v Kanadě a Portoriku, kde 6 roků vedl katedru mikrobiologie na soukromé lékařské škole. Publikoval přes 80 vědeckých prací v impaktovaných časopisech, většinou zahraničních. V roce 2002 založil občanské sdružení Dialog vědy s uměním, jehož je předsedou (www.sciart-cz.eu).