Jiří Jiráček

Jiří Jiráček je absolvent ČVUT, obor fyzikální elektronika, v letech 1986 - 1991 pracoval na ČVUT FJFI jako technický asistent, v letech 1991 - 1995 působil v různých počítačových firmách a od roku 1995 pracuje v neziskovém sektoru jako konzultant IT.