Beno Trávníček Brodský

Motto:
Jen o krok dál
za posledním vozem
se ubírám přítmím gotického lesa
po cestě vymleté touhou poutníků
za nevěrnicí svobodou.
Useknou mi také ruku
nebo raději vyříznou jazyk?

Preference kdysi:
Dobrý lidi, sranda, vandry, příroda, kytara, holky a práce se dřevem.

Preference nyní:
Dobrý holky (rodina), dobrý lidi (kamarádi a přátelé), životní prostředí beze srandy, sranda, kytara, zahrada a komunikace mezi lidmi prostřednictvím moderních technologií (hudba-CD, psané slovo–internet).

Vzdělání:
SŠ-dřevařská a k tomu nástavba „ochrana a tvorba životního prostředí“.

Praxe:
Hajný, dřevař-truhlář, „ekolog“.

Vyznání:
Věřící v přírodu, jako nadstavbu všeho ostatního, kterou je nezbytné respektovat, možná i v Boha; ale oddělující víru od některých nezdravě ortodoxních církevních praktik. Introvert exhibicionista, se sklonem ke klimatické emigraci.