Milan Zelený

Milan Zelený (nar. 1942) je ekonom.

Pracuje na Fordham University at Lincoln Center, New York, Graduate School of Business Administration jako profesor of Management Systems, na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky (FaME); jako profesor podnikové ekonomiky a řízení a na Xidian University v Xi'an, Fakulta ekonomiky a podnikového řízení; jako Visiting Professor a Academic Dean.

Odborník v oblastech multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a řídících systémů: konzul-tant četných podniků, institucí a vlád v zahraničí. Vědecká práce soustředěna na optimalizaci a optimální systémy, s aplikacemi ve výrobních procesech. Část vědecké činnosti zaměřena na simulační modely a filozofii autopoiesis (sebe-produkce) v biologických a společenských systémech, artificial intelligence a artificial life.

Politicky neangažovaný, nestraník, pravicově orientovaný: zastánce eticky funkčních svobodných trhů, znalostní ekonomiky (knowledge economics), vnitropodnikové a národohospodářské demokracie, zaměstnanecké autonomie a zaměstnanecko-manažerského spoluvlastnictví. Skeptik ve směru socialistického, státního a veřejně-masového vlastnictví výrobních prostředků. Advokát národního kapitalismu, student amerického post-kapitalismu a Nové ekonomiky.

Pochází z literární rodiny Vácslava a Vladivoje Zelených. Vyrůstal v českobratrském prostředí na vesnici. Myšlenkově a filozoficky nejbližší soustava řízení Bat'a. Otec, Josef Zelený, jeden z prvních Českých organizačních poradců ve 30. a 40. letech v Praze (firma "Zet-organizace"; obnovena v roce 1994). Po r. 1948, původ "změněn" na hornickou rodinu: otec razič na dole "Nosek" (Kladno), strýc kopáč v uranových dolech (Jáchymov).