Pavel Kalenda

RNDr. Pavel Kalenda, CSc.

narozen v roce 1958, geofyzik, zaměřen na seismicitu a predikci zemětřesení. V posledním roce se náhodou zabýval problematikou sluneční aktivity a jejího vztahu ke globálnímu klimatu.