Lukáš Zagata

Autor pracuje na České zemědělské univerzitě jako proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost a odborný asistent Katedry humanitních věd.