Michal Řezníček

PhDr. Michal Řezníček

ředitel Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem jednooborová historie FF UK (2003) - zaměření na český raný novověk, především církevní dějiny