Daniel Sterzik

Všechno, co jsem v životě chtěl, jsem už dostal a všechno to bylo nezaslouženě a darem. Mám jednu, jedinou a stále tu první manželku, tři děti a průmyslováckou práci od šesti do dvou. Ve volném čase šelma sedlák a mizerný písmák zakopaný na venkovském gruntě se slepicemi. Život mě nevyčerpává a tak mám čas se rozhlížet kolem sebe a hasit, co mě nepálí.