Na pražský magistrát byla znovu nařízena exekuce

6. 2. 2012

čas čtení 1 minuta

Tisková zpráva Exekutorské komory České republiky

Na majetek hlavního města Prahy byla opět nařízena exekuce. Situace, která se po 14 dnech opakuje, je důkazem laxního přístupu magistrátu k dluhům.

Hlavní město nerespektuje pravomocná rozhodnutí soudu a nemá přehled o svých závazcích. Ostatním dlužníkům by mělo jít příkladem, místo toho dává opakovaně najevo svou neúctu k právnímu systému. Pražský magistrát tím vůči veřejnosti vysílá negativní signál, že se dluhy platit nemusejí a že nedbalý postoj k závazkům zůstane bez příslušné odezvy.

Tento případ nemá věcnou souvislost se situací před dvěma týdny -- jedná se o nový dluh, o nové nalézací a exekuční řízení, avšak o téhož povinného, jenž se dopustil stejného pochybení. Pracovníci magistrátu včas nezareagovali na požadavky věřitele a k úhradě jistiny dluhu přistoupili až v den, kdy exekuční soud vydal usnesení o nařízení exekuce. Soudní exekutor pouze doručil toto soudní usnesení katastru nemovitostí. Jde o jeho zákonnou doručovací povinnost. Vzhledem k administrativnímu zpoždění katastr tuto poznámku do své databáze dosud oficiálně nezaevidoval. Přesto informace již unikla na veřejnost.

Chybné jednání hlavního města Prahy je typickou ukázkou nízkého právního povědomí (nejen fyzických osob) o principech exekučního řízení. Následky neakceptování rozsudků nelze klást za vinu soudnímu exekutorovi, který mezi dlužníky nečiní rozdíly a postupuje přesně tak, jak mu ukládá zákon.

Poté, co povinný uhradí celou dlužnou částku, dojde k zastavení exekučního řízení, tedy i výmazu informativní poznámky z katastru nemovitostí.

0
Vytisknout
4767

Diskuse

Obsah vydání | 6. 2. 2012