Piráti podporují studentské protesty

1. 3. 2012

čas čtení 2 minuty

Celý tento týden probíhá na řadě vysokých škol v České republice protestní akce Týden neklidu. Pirátská strana, která opakovaně upozorňuje na nekompetentnost ministra Dobeše, protesty studentů nadále podporuje a mnozí členové se jich aktivně účastní. Ministr Dobeš by měl ukončit kličkování a podat demisi.

Dobeš nemá žádnou koncepci rozvoje vzdělávací soustavy. Změny jsou navrženy bez analýzy skutečných problémů vysokých škol. Zásahům do vzdělávací soustavy chybí racionální koncept a zdůvodnění. Zřejmě jsou produktem nekoordinovaných zájmů různých názorových skupin. Názory odborníku a zainteresovaných nejsou reflektovány. Rychlost změn nedává možnost řádné diskuse nad konkrétním návrhem. Návrh a způsob jeho prosazování jsou v přímém rozporu s pirátským Demokratickým minimem. Josef Dobeš navíc není schopen vést věcné veřejné diskuse.

Dobeš a jeho lidé špatnými a neprůhledně vedenými projekty připravili české školství možná až o 50 miliard korun. Piráti se domnívají, že i takto vyčíslená částka je nicotná oproti škodám, které legislativní změny mohou způsobit této i následující generaci. Ministr Dobeš navíc otevřeně deklaroval své odstoupení, pokud se mu nepodaří obnovit čerpání evropských dotací. Ačkoliv peníze na projekty leží stále v "Bruselu", ministr ve své funkci pokračuje a nadále resortu škodí.

Snahu bagatelizovat problematiku pouze na školné a jeho momentální přejmenování na zápisné považujeme pouze za účelový tah. Protestujeme proti snaze omezit ve vzdělávacích institucích akademické svobody a snaze vytvořit závislost na ekonomických a mocenských strukturách. "Je nepřípustné, aby bylo vzdělání redukováno na nástroj k vydělávání peněz. Bez informací, bez samostatného myšlení, bez vzdělání není svobody. Obáváme se, že právě tendence omezit akademickou svobodu na minimum je skutečný důvod reforem ministerstva školství," řekla členka Pirátů Lenka Matoušková, která je ředitelkou základní školy.

Místo snížení zastoupení studentů a přímého vlivu politiků na obsazení správních rad je třeba zprůhlednit hospodaření a rozhodování a veřejně zpřístupnit učebnice a další materiály, na kterých dnes vydělávají soukromá nakladatelství, ačkoliv práce byla zaplacena z veřejných peněz. "Politika MŠMT kopíruje již dávno překonané tendence, od kterých po špatných zkušenostech upouštějí i anglosaské země," říká Ondřej Profant, předseda pražské organizace Pirátů. Upozorňuje přitom na to, že právě soukromé školy mají v České republice největší problémy s kvalitou.

Odkazy

Příslušné komponenty programu:

Předchozí vyjádření Pirátů:

0
Vytisknout
5022

Diskuse

Obsah vydání | 1. 3. 2012