DV a NM v rodině Novákových

12. 3. 2012 / Marie Anna Fronková

čas čtení 4 minuty

ČMK čili černá minikomedie ze současnosti.

1.akt

Domácnost Novákových v pondělí

Mářa Nováková přichází s nákupem. Vyndavá ho z tašky a líčí, co koupila. Je to celkem 5 pytlíků.

Ludva Novák ( nákup komentuje): Nešetříš! Rozhazuješ! Naše novoroční předsevzetí přece bylo, že ušetříme 20 % DV (domácích výdajů). Vomáčkovi se zavázali, že ušetří 30% DV. My je musíme nejen dostihnout, ale předstihnout!! Tak příště, Mářo, kup už jen pětinu toho, co dneska.

Nováková: Ale ty neumíš počítat, Ludvo! Snad o pětinu méně a ne pětinu!

Novák: Ne, pětinu! Vezmeme to z gruntu!

2.akt

Nováková přináší pětinu pondělního nákupu, čili 1 pytlík. Ukazuje to Novákovi. Beze slov.

Novák: Proč plýtváš energií na to, abys přinesla jeden pytlík? Myslím, že se můžeme ještě uskrovnit!

Nováková ( vzdychne): A budeme o hladu....

Novák: Ale i hlad podléhá DV. Aspoň neztloustnem.

3.akt

Domácnost Novákových za týden

Nováková už nechodí nakupovat. I s manželem jen leží, aby ušetřili. Nevaří, nejedí, nemyjí se, neperou, netopí.

Novák (skomírajícím hlasem): To šetření je ale vysilující...

Nováková: Ale předstihli jsme Vomáčkovy.

Novák (s nadějí): Neměli bychom zavolat doktora?

Nováková ( s beznadějnou rezignací): Jo, to určitě! Ten s námi pohovoří o zvýšených DV a ani nás nevyšetří. Leda že bysme zaplatili nadstandart.

Novák (z posledního zbytku sil): Nadstandart ani náhodou! Umřít na NM je teď v módě...

Nováková (skomírajícím hlasem): Na NM ? Co to je, prosímtě?

Novák (už jen šeptá): Nadstandartní móór....

Novák a Nováková upadají do agonie.

4.akt

Za další týden

Do domácnosti Novákových přicházejí jejich děti, syn a dcera ve středním věku. Nacházejí tlející mrtvoly rodičů.

Syn (konstatuje bez emocí): Ušetřili se, chudáci. Snižování DV je zabilo.

Dcera ( vzdychne): Snižování DV je vražedné. Ale kdo udělá pohřeb? My v rodině také snižujeme DV. Pohřeb by nám to snižování narušil.

Syn (lapidárně): U nás to je stejné.

Dcera (rozpačitě): Co tedy s nimi (ukáže na mrtvoly rodičů) ?

Syn ( chvíli přemýšlí a pak vítězně řekne): Ať se postará stát!

Dcera (které se ulevilo): No ano, to je jediná možnost. Zavoláme anonymně na městský úřad, že jsou v domě čp. 5678 dvě mrtvá těla a ať je odstraní.

Syn ( trochu zaraženě ): S pietou, ať je odstraní s pietou!

Dcera (volá na MěÚ): Haló, tady dům čp. 5678. Úřad by se měl postarat o dva mrtvé.

Tajemník: A což ti mrtví nemají živé příbuzné,aby se o ně postarali?

Dcera: Ti jsou nesolventní.

Tajemník (zaskočen): Tak co s tím?

Dcera: Od toho jste úřad. Vyřešte to! ( zavěsí )

5.akt<'h3>

Městský úřad

Starosta a tajemník řeší hromadný hrob

Tajemník (informuje starostu): Máme další mrtvoly, které nechce nikdo pohřbít.

Starosta (starostlivě): Tak to jich máme za tenhle měsíc už dvacet pět. Musíme dát vykopat hromadný hrob.

Tajemník ( starostlivě): Ale kdo ho vykope?

Starosta ( samozřejmě): No přece naše montážní četa!

Tajemník ( s mírnou výtkou neznalosti ): Ta to nemá v popisu práce.

Starosta (přemýšlí, chodí po kanceláři, mudruje) To je tedy rébus ... (a se šalamounským pousmáním říká): Zadáme to Pepíkovi. To je bagrista, bagruje jámy. A konečně jáma jako jáma.

Tajemník (trochu zaražen): Ale co pieta, starosto! Přece jen jsou to mrtví lidi a ne nějaký toxický odpad.

Starosta (uklidňujícím tónem): To dá rozum ! Tak na bagr pověsíme černé stuhy a na ten hromadný hrob dáme trnový věnec.

Tajemník (prakticky): A jména? jaká jména dáme na ten hrob?

Starosta (už trochu netrpělivě): Ne, ne, ne! Žádná jména. Bude tam nápis: Bezejmenné oběti snižování DV a působení NM.

Tajemník (s vítězným výrazem): A víte, starosto, co mě právě teď napadlo? Že ten hromadný hrob bude první vlaštovkou nového způsobu pohřbívání v 21.století, a že by tudíž na něj mělo přispět ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo sociálních věcí .

Starosta (překvapen tajemníkovou iniciativou): Dobrý nápad! Skvělý!Na ministerstva jdi hned mailovat a nezapomeň pak na ty černé stuhy a trnový věnec, To bychom mohli obětovat, i když fungujeme v tom ÚPMěÚ.

Tajemník (se na odchodu zarazí): ÚP MěÚ, co to je?

Starosta:

Úsporný program městského úřadu.

0
7262

Diskuse

Obsah vydání | 14. 3. 2012