Johan Bartoš

Student politologie a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a spolupracovník neziskové organizace Edufundraiser zabývající se poskytováním vzdělávání ve třetím světě.