Monitor Jana Paula:

Velký pátek by měl být svátkem a dnem pracovního klidu

7. 4. 2012 / Jan Paul

čas čtení 4 minuty

Boris Cvek nám ve svém textu připomíná, že Velikonoce by mohli být pro člověka i příležitostí k zamyšlení nad sebou samým, a to v konfrontaci s utrpením Ježíše Krista, a jeho odhodláním zemřít za pravdu, a také, že vyústěním ukřižování nevinného je jeho vzkříšení, vítězství pravdy nad nenávistí. Kdo tomu dnes věří? Ježíš je opravdu nedosažitelná meta, ostatně zemřel potupen za nás stále chybující, a vstal z mrtvých. Přišel léčit hříšníky, nikoliv zdravé. Těm, kteří věří, ukazuje cestu, ale mohl by být také inspirací pro ty, jímž je zvěst Velikonoc vzdálena.

Prý jsme společnost silně sekularizovaná, já si to nemyslím, a troufám si tvrdit, že o tom, co se stalo během velikonočního tridia, mají lidé jen málo informací. Znát je není otázkou zda chci uvěřit, je to otázka kulturnosti, znalosti historických souvislostí, pochopení vlastní identity bez toho, aby člověk musel uvěřit. Nemusí, Bůh mu dává svobodu rozhodnutí, avšak současný člověk by měl vědět, o co během Velikonoc šlo, a nejen to, měl by znát alespoň povšechně mnohem více nejen z Nového, ale i ze Starého zákona. Bohužel tato společnost je příliš orientovaná na materiální věci, přitom každý ví, že vše tu jednou zanechá.

Velikonoce nejsou jen svátky jara, volných dnů, ušatých králíčků a kýčovitě pomalovaných vajíček. Ale kde se to mají děti naučit, když ve školách se o smyslu křesťanských svátků nemluví a rodiče mají jiné priority? Nejde přece o zavedení náboženské výchovy, jde o prohloubení vzdělání, o kulturní rozhled. Vůbec nechápu, proč Velký pátek není svátkem, dnem pracovního volna, vždyť to byl významný okamžik pro lidstvo, kterému dal Ježíš naději. Na Velký pátek zemřel krutou smrtí na kříži za nás za všechny, pro lásku, kterou k lidem cítil. Pro křesťany je Velký pátek dnem přísného půstu, dnem ztišení, a přitom musejí do práce.

Avšak také pro nevěřící by mohl být tento den inspirací a důvodem k zamyšlení nad svým životem. Už to, že Velký pátek by byl státním svátkem, by jistě přimělo mnoho lidí položit si minimálně otázku, proč je tento den dnem volna? Naši zákonodárci projevují v tomto smyslu obrovskou nekulturnost, nejsme jen národem Jana Husa, jak se nám odpůrci církevních restitucí a jiní snaží tak často lacině a demagogicky namluvit, jsme součástí Evropy, na kterou mělo křesťanství zásadní vliv. Obávám se, že i Jan Hus je dnes už jen pouhou vyšeptalou ikonou, jakýmsi státním logem. Koho dnes inspiruje? Koho inspiruje Ježíš?

Kulturní neznalost lidí ve věcech náboženských plodí neskutečné omyly, které se dál předávají mladé generaci. To, že selhávala katolická církev není vina Ježíšova ani jeho Otce, ale to by lidé museli pochopit, že v církvi se projevují dva principy, Božský a lidský, atd. Přesto všechno, přes tyto a jiné omyly, zvěst Velikonoc trvá. Bůh tak miloval svět, že poslal jediného syna na smrt aby ti, co v něho uvěří, měli život věčný. Ježíš na kříži sestoupil do pekla, prožil nesmírné fyzické a psychické utrpení, ale Bůh ho pozdvihnul, a dal lidem naději. Mnozí vědí ze svého osobního života, kolik museli zakusit, na jaké dno padnou, aby znovu vstali.

Máme řadu různých svátků, Velký pátek by měl mezi ně zcela jistě patřit, neměl by to být jen svátek křesťanů, kteří se nyní už radují, neboť Ježíš překonal temnotu. Je ostudné, že ani veřejnoprávní televize nepřinesly na Velký pátek nic, čím by význam tohoto den připomněly. ČT 1 vysílala ve 20:55 jen 25 minutový dokument o kardinálu M. Vlkovi, a ČT 2 od 17 hod. pouze Velkopáteční bohoslužbu. Z Velikonoc stejně jako z Vánoc se stal jen byznys, komerční záležitost, příležitost se nacpat. 25. prosinec, den narození Páně, je svátkem, nevím proč nemůže být svátkem také umučení Páně, jako je tomu ve 40 zemích světa. Když nepochopíme smysl Kristovy oběti, co nám zbude?

0
Vytisknout
5953

Diskuse

Obsah vydání | 10. 4. 2012