Souvislosti

30. 4. 2014 / Milan Dubský

čas čtení 5 minut

Přebujelost, dá se tomu také říci rakovina, některých vlastností člověka vede část druhu homo sapiens k jednání, jež ohrožuje celou skupinu. Rozdílnost názorů, která je jinak zdravá při existenci tolerance a má racionální jádro, může nakonec i sjednocovat. Jde však hlavně o názory těch, kteří mají možnost, schopnost a chtějí ovlivňovat chod a průběh událostí.

Jsou to ti vládnoucí, s velkým koncentrovaným kapitálem, velcí hybatelé a rozněcovatelé převratů a střetů, majitelé medií všech druhů. Ovlivňují myšlení a jednání většiny. Ne vždy správné myšlenky a jednání se uchytí v davech a většině společnosti a chod dějin nejde správným směrem. Ve svém uvažování zůstávají masy na povrchu, bez hlubšího hodnocení, logiky a srovnávání. A z toho povstává často chaos.

I chaos má ovšem svá pravidla a zákonitosti. Dospěje-li chaos k limitní hranici organizace té které společnosti, začíná se rozpadat a civilizace zaniká. Příkladů z dějin minulosti je dost. Již před starobylými říšemi faraonů existovaly velké civilizace, o nichž všechno nevíme. Zanikly nejen na vlastní nepřekročitelnou hranici své dokonalosti. Mnoho jich zaniklo silami přírody, protože Země a vesmír je neustále v pohybu, věčných změnách a přerodech. Tyto změny probíhají v dlouhých časových úsecích. Proti ním je naše šest tisíc let trvající civilizace batoletem.

V povědomí zůstávají jen střípky toho, co zde bylo předtím. Při pohledu zpět jde o civilizační cykly lidského společenství. Vzpomeňme říší Mayů (3113 před n.l.), říše faraonů, Mezopotamii a další. Éra Čingischána, Osmanská říše, v novější době Velkoněmecká říše Hitlerova, SSSR a další. Podobný proces stihne každou říši. Některé rysy jsou patrny už dnes na současných Spojených státech amerických. Právě pro jejich mimořádně velkou ekonomickou sílu, rozvinutý průmysl, moderní technologie, rozsáhlý vědeckotechnický výzkum, dominantní vojenskou a válečnou moc, finanční provázanost s nadnárodními společnostmi.

Počty a kvalita vůdců, velkých celebrit jsou pomnožené. Není to jednotlivec. Jsou to skupiny všelijak pospojované, se stejnými cíli a úmysly -- a přesto často mezi sebou nepřátelské. Jsou mezi nimi i tací, jež mají jeden nebo i více vysokoškolských titulů a přitom nemají maturitu. Lidstvo mělo již od počátku, kdy se vyčlenilo  ze zvířecí fauny, problémy. Ty mají všichni živí tvorové a živé systémy. Jenom nebožtíci problémy již nemají. Příkladů je habaděj. Ve světě jsou miliony chudých, hladových lidí, dětí, dospělých, velkých rodin i celých územních celků a států. Umírají na podvýživu. Ale není to tím, že by byl nedostatek potravin ve světě, nýbrž nesmyslným uspořádáním společnosti.

Podobné je to, i když ne zcela stejné, s válkami, s nemocemi, s vodou, energiemi, vzděláním s přemnožením druhu, ideologiemi a náboženstvími. Souvisí to s postoji a chováním celého společenství lidí, které se posunulo od skupinového uspořádání na principu vůdcovském a poddanství, k útvarům národním, kdy přestaly velké migrační pohyby a obyvatelé zůstávali na jednom území, kdy se formoval společný jazyk. Tak vznikaly odlišnosti a současně sjednocování, jež vedly ke vzniku národních celků. Ty dříve nebyly a také nebudou, zmizí pod převládajícím jazykem, aniž by ztratily jimi vytvořené hodnoty. Netřeba zdůrazňovat, že jde o procesy a vývoj podléhající mnoha vlivům, měnícím se podmínkám a v dlouhém časovém horizontu. Může také dojít k tomu, že mimozemskými vlivy a událostmi dojde k zániku lidské populace nebo velkým deformacím a změnám. Ale není vyloučena možnost, že si zánik způsobí lidé sami, když dokázali již vytvořit prostředky, např. zbraně, kterými je možno svět zničit nebo alespoň znetvořit a eliminovat příznivé podmínky pro životní procesy.

A nemusí to být jenom vojenské nástroje. Mohou to být vztahy ve společnosti, antagonismy, propastné rozdíly mezi bohatou malou skupinou a většinou populace v užívání a vlastnictví vytvořených a vytvářených hodnot a jejich nespravedlivé rozdělování. Celá existence hmoty, energií a  za různých příznivých podmínek vznik života je založena na změnách a je v podstatě predátorská. Dnes mají vědci prostudované systémy a procesy jiných společenstev živočichů např. mravenců, pavouků, termitů, a dalších přírodních druhů fauny. Ale i  ve sféře flóry má věda mnoho poznatků. Mnohé druhy flóry se chovají podobně, ne-li shodně, jako příslušníci fauny. Plynou z toho mnohá poučení a také mnoho otázek typu, co bylo dříve, vejce nebo slepice. Několik takových na první pohled jednoduchých otázek také mám. Předcházela flóra faunu? Vznikaly současně nebo to jsou rovnocenné veličiny jen se odlišují mnoha skutečnostmi a fakty?

0
Vytisknout
7195

Diskuse

Obsah vydání | 2. 5. 2014