Podnět Policii ČR ve věci automobilu v ježnickém lese

15. 6. 2014 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Dobrý den,

navazuji opět na spolupráci s Policií ČR a dávám podnět (fotografie jsou v příloze) k prošetření jízdy automobilu dne 7.6.2014 v ježnickém lese na zelené značce u tzv. "Hubertky" - čas kolem 15:00.

Řidič automobilu porušil zřejmě tyto zákony České republiky:

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích: v paragrafu 53 zakazuje vjezd a stání motorových vozidel v lesních porostech i na účelových lesních komunikacích, dále ve stejném paragrafu zakazuje rušit v lese klid a ticho nadměrným hlukem.

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti v paragrafu 9 zakazuje plašit zvěř, rušit ji při hnízdění a kladení mláďat, a to i hlukem a pojezdem motorovými vozidly.

Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon upravuje v § 257 poškozování cizí věci a v § 258 zneužívání vlastnictví.

Motorismus v lesích je značným celospolečenským problémem v ČR

http://www.zakaz-vjezdu.cz/

Děkuji za spolupráci a vyrozumění jako i v minulých případech.


Mgr. Boris Cvek, Ph.D.
Katedra buněčné biologie a genetiky, PřF UP Olomouc
Katedra filozofie a dějin přírodních věd, PřF UK Praha

0
Vytisknout
7887

Diskuse

Obsah vydání | 19. 6. 2014