Střety zájmů za zájmy veřejnými? I v případě osudu dětí?

12. 1. 2015 / Bohumil Kartous

čas čtení 6 minut

Debata kolem novely školského zákona odhaluje střet zájmů mezi odborníky i nedůsledný přístup zřizovatelů k řešení segregace na školách. Rozpory panují i v tom, jakou roli mají hrát ve školní přípravě domácí úkoly. Odklady se psychologu Martinovi jeví jako symptom nedůvěry rodičů ve školský systém. Je zajímavé, co se stane, když si učitelka vyzkouší roli žákyně: lituje, že to nepřišlo mnohem dříve. Jak funguje systémová podpora inkluze v praxi? Podívejte se na přehled nejčtenějších článků na webu EDUin.cz v minulém roce. Více v pravidelném týdenním souhrnu Beduin (1. 12. – 7. 12. 2014), připravovaném spolkem EDUin.

Témata týdne:

Výrok týdne:

„V pátek před Vánočními prázdninami dostal můj syn ve 2. třídě trest, že se napil v hodině! Měl napsat pět vět o tom, že se to nedělá." Já se ptám - je 1814 nebo 2014? Žijeme v ČR nebo v Severní Koreji?“ komentář Tomáše Hajzlera z Facebooku.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Debata o novele školského zákona zadrhává na posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí. Tzv. § 16 novely školského zákona, v němž má být formulován způsob posuzování a uplatňování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, možná bude důvodem, proč ke schválení novely nedojde v předpokládaném termínu. Naznačuje to článek v LN, který poukazuje na možný střet zájmů, týkající se diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb. Jana Zapletalová, náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání, která v tomto střetu údajně hraje roli, vysvětluje svůj pohled na věc v rozhovoru pro EDUin. Na potřebu rozšířit diagnostiku o testování schopnosti adaptace dětí, která se doposud neprovádí, upozorňuje Stanislav Štech (Deník Referendum). Vadí mu také údajně posunutý mediální obraz, koncentrovaný na „boj psychologů s psychiatry“. Jan Černý z Člověka v tísni Stanislavu Štechovi odpovídá, zpochybňuje a dokládá, že by v odborných kruzích panovala shoda na diskriminaci části dětí. Tématu se bude obšírně věnovat následující Kulatý stůl SKAV, na nějž vás srdečně zveme.
  • Domácí úkoly opět na paškále. Aktuální šetření v zemích OECD (ceskaskola.cz) ukazuje, že čím více děti tráví času s domácími úkoly, tím lepší to má vliv na jejich školní výsledky. Zajímavé na tom je, že v roce 2008 obdobný průzkum univerzitních odborníků z USA (rvp.cz) naopak ukázal, že množství domácích úkolů pozitivně ovlivňuje pouze učení nadprůměrných dětí s dobrým rodinným zázemím. Podstatnou otázkou je, jak by měly domácí úkoly vypadat, aby byly pro děti zajímavé a efektivní, a také to, jak s vypracovanými úkoly dále ve škole zacházet a jak pomoci těm dětem, s nimiž se rodiče z různých důvodů na domácí přípravě nepodílejí. Někteří psychologové připomínají také alternativu dobrovolných úkolů (Novinky.cz).
  • Odklady školní docházky jako projev nedůvěry rodičů v systém? Psycholog Václav Mertin se pro nadaci Člověk v tísni vyjádřil v tom smyslu, že odklady nejsou většinově dány nepřipraveností dětí, ale nedůvěrou rodičů ve školský systém. Psychologové údajně svým doporučením pouze vycházejí obavám rodičů vstříc, protože „chrání klienta“. Podle údajů Pedagogické fakulty UK je podíl rodičů, kteří žádají o odklad docházky, několikanásobně vyšší než v okolních zemích. Převažují děti z nepodnětného prostředí. Na téma připravenosti dětí k zápisům do ZŠ proběhne ve čtvrtek 15. 1. 2015 debata pořádaná Člověkem v tísni a EDUin. „Novinku“ v tomto směru připravují některé ZŠ: registraci po internetu.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 11. schůze školského výboru sněmovny parlamentu ČR. Veřejně přístupné jednání, na pořadu je novela školského zákona. 15. 1. v 10:00, místnost č. 106, 1. patro budovy A, Sněmovní 4, Praha.
  • Kulatý stůl SKAV na téma diagnostiky dětí pro vzdělávací potřeby, její podoby a potřebnosti. 22. 1. v čase 10:00 – 12:30, ZŠ Vodičkova, Praha.

Více akcí a podrobnosti ke každé z nich najdete v EDUkalendáři

0
Vytisknout
4541

Diskuse

Obsah vydání | 15. 1. 2015