Čtenáři Britských listů zachránili důchodkyni z Prahy 8

12. 1. 2015 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty

Do právě uplynulého víkendu poskytli čtenáři Britských listů celkem 48 781 Kč imobilní invalidní důchodkyni z Prahy 8, která od doby před Vánocemi přežívala v nevytopené garsoniéře, protože jí Pražská energetika brutálně odpojila od dodávky elektřiny. V domě byl taky v důsledku problémů na vyšších patrech ucpaný záchod, který majitelka nemovitosti neprojevila zájem opravit po delší dobu, takže stará paní obývající nevytopenou garsoniéru byla nucena umísťovat výkaly do různých džberů a kuchyňských hrnců. Britské listy se o šokujícím případu dověděly prostřednictvím souseda, Jindřicha Fibigera, který se snažil staré paní pomoci a zalarmoval Městský úřad v Praze 8, který nám však oznámil, že "vyčerpal veškeré právní možnosti pomoci této důchodkyni" a že "v obtížné situaci je v naší čtvrti občanů celá řada".

Městský úřad nabídl, že bude s Pražskou energetikou vyjednávat o možnosti splátkového kalendáře pro postiženou paní, avšak varoval, že "rozhodnutí poskytnout splátkový kalendář závisí čistě na energetickém podniku.

Zřejmě by to bez finanční pomoci čtenářů Britských listů dopadlo velmi špatně, protože nejenže Pražská energetika neuvažovala o splátkovém kalendáři pro důchodkyni žijící v podchlazeném bytě, ale už se chystala z garsoniéry trvale odebrat elektroměr. Z čtenářských darů jsme za starou paní ve čtvrtek 8. ledna uhradili nedoplatek za elektřinu ve výši 9730 Kč a k tomu ještě horentní poplatek ve výši 1500 Kč za znovuzapojení dodávky elektrického proudu.

V pondělí ráno informoval Jindřich Fibiger, že dnes byla staré paní obnovena dodávka elektrické energie.

Veřejnost by měla vyvinout nátlak na politiky, aby bylo zákonně zakázáno energetickým firmám odpojovat nemocné a staré lidi od dodávky energií, jak je tomu například ve Velké Británii. Vzhledem k tomu, že pobyt v podchlazeném prostředí může starým lidem rychle způsobit smrt, odpojování elektřiny starým a nemocným lidem, případně lidem s malými dětmi, by mělo být kvalifikováno jako trestný čin ublížení na zdraví, případně jako pokus o zabití.

Je skutečně šokující, že lidé se dostávají do situace ohrožení života kvůli v podstatě minimálním částkám, jako je 9730 Kč. Politikové i energetické společnosti nesou obrovskou vinu. A vlastně i veřejnost, protože ji tyto poměry nechávají chladnou.

Typické je, že se jako obvykle česká veřejnost a česká média zabývají pitomostmi. V posledních dnech především šíří po atentátech v Paříži islamofobii, i když v ČR skoro žádní muslimové nežijí a celá záležitost je pro Českou republiku zcela irelevantní. Typicky, namísto toho, aby lidé řešili problémy na vlastním prahu, že jsou u nich v sousedství ohroženi na životě jejich spoluobčané, zabývají se obsesivně věcmi, které se jich skoro vůbec netýkají.

V pátek jsme za nemocnou starou paní zaplatili z darů čtenářů také nedoplatek na činži, ve výši 11 929 Kč. O tom, na co použijeme další finanční prostředky, které staré paní poskytli čtenáři Britských listů, budeme jednat s panem Fibigerem, který píše:

"Právě jsem dostal od majitelů domu příslib, že okamžitě po zaznamenání pohybu na účtu, uzavřou se sousedkou novou nájemní smlouvu, dokonce i se souhlasem nahlásit si v bytě trvalé bydliště. Myslím, že co do budoucnosti sousedky, je vše na dobré cestě.

Hned po podepsání smlouvy by měla následovat i žádost o souhlas s nahlášením trvalého bydliště ve zmíněném bytě, aby mohl Odbor sociální péče Prahy 8 paní přidělit příspěvek na bydlení ve výši 3,5 tisíc Kč měsíčně."

Velmi oceňujeme finanční pomoc čtenářů Britských listů, kteří takto za poslední necelé dva měsíce zachránili už pět obětí chudoby a parazitických exekutorů - jenže znovu zdůrazňujeme, že to je řešení pouze dílčí a je zapotřebí řešení systémového.

Co v této věci uděláme, přátelé?

0
Vytisknout
7864

Diskuse

Obsah vydání | 15. 1. 2015