Dohoda TTIP zotročí evropské státy

14. 1. 2015

čas čtení 8 minut

Ano, dosud měla Británie štěstí, daleko větší štěstí než jiné země v Evropě, které už podle ustanovení o ochraně investorů byly žalovány 127krát. Česká republika, Slovensko a Polsko musely zaplatit na odškodném korporacím tolik peněz, že by za to bývaly mohly zaměstnat na rok 380 000 zdravotních sester. Počty případů, kdy korporace žalují státy, rychle rostou. Jak si korporace uvědomí, jakou obrovskou moc dostaly, přestanou žalovat jen slabé státy a začnou žalovat i státy silné.

Když se vláda rozhodne opustit jeden ze základních principů spravedlnosti, musí pro to mít velmi přesvědčivý důvod. Rovnost před zákonem se přece nedá jen tak lehce zrušit. Opravdu? No, přečtěte si tohle a posuďte sami, píše George Monbiot. Britská vláda, stejně jako vláda americká a 13 dalších členských zemí EU, chce vytvořit samostatné soudnictví, exkluzivně pro použití korporací. Zatímco my ostatní musíme jít k normálnímu soudu, korporace v Evropské unii a v USA budou mít výsadní právo žalovat vlády u tribunálu skládajícího se z korporátních právníků. Korporace budou mít právo žalovat vlády kvůli zákonům, které se jim nebudou líbit, a požadovat obrovské odškodné, pokud bude rozhodnuto, že tyto zákony mají záporný dopad na jejich "budoucí očekávané zisky".

Hovořím o navrhovaném Partnerství pro transatlantický obchod a investice (TTIP) a jeho ustanoveních pro "urovnávání sporů mezi investory a státy". Pokud je to nesrozumitelné, to je záměr - kdyby tomu veřejnost porozuměla, zlikvidovalo by to tento korporátní pokus o puč.

TTIP se obyčejně charakterizuje jako obchodní dohoda. Jenže zatímco v minulosti obchodní dohody odstraňovaly ochranářské bariéry, nyní nabízejí podnikům protekci. Jinými slovy, kdysi mezinárodní obchodní dohody podporovaly volný obchod odstraňováním obchodních daní (tarifů). Nyní podporují zájmu nadnárodního kapitálu oslabením obrany lidského zdraví, přirozeného světa, zaměstnaneckých práv a chudých a zranitelných osob. To všechno bude vystaveno predátorským praktikám.

Navrhovanou smlouu charakterizuje vynikající profesor vládních systémů Colin Crouch jako "postdemokracii v nejčistští formě". Postdemokracie, to je dnešní politická strategie neutronové bomby, kdy staré struktury, jako volby a vlády, zůstanou nedotčeny, ale už nebudou mít žádné politické pravomoci. Moc se přesunuje na jiná fóra, na fóra nepřátelská veřejnému zájmu: "do malých, soukromých kruhů, v nichž politické elity uzavírají dohody s korporátními lobbisty".

Ustanovené pro urovnávání sporů mezi investory a státy - ISDS - znameá, že korporacím bude dovoleno, aby žalovaly vlády kvůli zákonům, které by mohly snížit jejich zisky. Tabáková společnost Philip Morris v současnosti už žaluje Austrálii a Uruguay podle podobné dohody, za to, že se vlády obou zemí pokusily přesvědčit své obyvatelstvo, aby tolik nekouřilo. Philip Morris označuje plánované britské předpisy o nebarevném balení cigaret jako "protizákonné". Pokud bude dohoda TTIP schválena, Philip Morris bude zcela zjevně Británii žalovat.

Korporace přece už mohou používat soudů, kde mohou hájit své zájmy. Avšak podle současných dohod jim ISDS umožňuje, aby namísto toho vlády žalovaly u zahraničních korporátních tribunálů, které budou fungovat v tajnosti, bez základních záruk jako je soudní revize a právo na odvolání. Jak varuje Crouch, tohle není jen likvidace demokracie, ale i zákonnosti.

Ve středu se o dohodě TTIP bude jednat v britské Dolní sněmovně. Příští měsíc budou o ní obnoveny rozhovory mezi EU a USA. Takže by se dalo očekávat, že britská vláda se alespoň pokusí tuto dohodu veřejně ospravedlnit.

Mohlo by existovat jediné možné ospravedlnění pro vytvoření samostatného soudního systému pro korporace - důkaz, že dnešní, už existující soudnictví nerozhoduje o právních nárocích podnikatelských firem férově. Tak které soudní systému v USA či v EU zacházejí s korporacemi neférově?

Vznesl jsem tuto otázku prostřednictvím Twitteru britskému ministru pro podnikání Vinceu Cableovi, jeho náměstku Lordu Livingstonovi i šéfovi konzervativního klubu v Evropském parlamentu Syedu Kamallovi. Nastalo ohlušující mlčení. Ptal jsem se třikrát v této novinové rubrice. Nic. Telefonoval jsem na ministerstvo pro podnikání. Poté, co se mluvčí ministerstva pokusil naznačit, že je něco špatného na americkém soudnictví, mi poslal toto prohlášení: "Ochrany investorů je zapotřebí, protože domácí soudnictví není typickou cestou pro žaloby investorů." Není typickou cestou? To je všechno?

V Dolní sněmovně se poslanec Zac Goldsmith zeptal ministra pro podnikání, aby jmenoval případy, k nimž došlo za posledních pět let, kdy korporace v EU či v USA byly u soudu diskriminovány. Odpověď: "Vláda nemá přístup k relevantním informacím."

Evropská komise argumentuje, že "hlavním důvodem pro vytváření mechanismu ISDS" je, že v mnoha zemích nejsou investorské dohody přímo vynutitelné u domácích soudů. Možná. Jenže tyto země vůbec nejsou v navrhovaném obchodním bloku. Základní podmínkou členství v EU je, že musí existovat "nezávislé a efektivní soudnictví", které "právně zaručuje procedury spravedlivého soudu". Proč je v obchodní dohodě mezi EU a USA ustanovení, které se týká situace ve státech, které selhaly?

Britský premiér David Cameron se pokusil o jinou argumentaci. Na summitu G20 loni uvedl: "Podepsali jsme spoustu obchodních dohod a nikdy v minulosti jsme neměli žádné problémy." To je obrana neodpovědného řidiče: "Jezdím rychlostí 200 km/h často, a podívejte, pořád jsem ještě naživu."

Ano, dosud měla Británie štěstí, daleko větší štěstí než jiné země v Evropě, které už podle ustanovení o ochraně investorů byly žalovány 127krát. Česká republika, Slovensko a Polsko musely zaplatit na odškodném korporacím tolik peněz, že by za to bývaly mohly zaměstnat na rok 380 000 zdravotních sester.

Počty případů, kdy korporace žalují státy, rychle rostou. Jak si korporace uvědomí, jakou obrovskou moc dostaly, přestanou žalovat jen slabé státy a začnou žalovat i státy silné.

Jsem přesvědčen, že tuto smlouvu porazíme. Už se nám to jednou podařilo, když smlouva, které nyní říkají TTIP, se jmenovala Multilaterální dohoda o investicích. Po obrovské záporné reakci veřejnosti byla poražena r. 1998. Nyní se snaží znovu, pod jiným jménem.

Už dvě petice shromáždily 2,5 milionu podpisů. V reakci na ty petice se Evropská unie nyní freneticky snaží dělat ústupky. Poprvé v historii zveřejnila své vyjednávací pozice. Zahájila konzultaci o ustanovení pro řešení sporů mezi státy a investory (i když ani po půl roce nezveřejnila její výsledky), přislíbila ochranu pro veřejné služby a navrhuje, že zlepší zahraniční arbitrážní systém. Stále nám však EU pořád ještě nevysvětlila, proč korporace nemohou k hájení svých zájmů používat normální soudnictví. Jsou to zoufalé ústupky od organizace, která nyní ví, že jí příležitost uniká. Pokud se nepodaří uzavřít tuto dohodu před příštími americkými volbami, TTIP bude zřejmě zlikvidována.

Takže choďte na demonstrace, dál podepisujte petice, připojujte se ke kampaním, které koordinuje server Stop TIPP. Ve věku likvidace životního prostředí, rozdávání potravin hladovějícím a nemajetným občanům v západním světě, v éře finančního kolapsu potřebujeme více ochrany před predátorskými korporátními praktikami, ne méně.

Toto je neodpovědné a neospravedlnitelné ničení našich práv. Můžeme tomu zabránit.

Kompletní článek v angličtině ZDE

0
Vytisknout
31819

Diskuse

Obsah vydání | 16. 1. 2015