Potřebuje Ukrajina válečný stav?

26. 1. 2015 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Ukrajinský parlament dnes projedná návrh na vyhlášení válečného stavu ZDE. Ve hře jsou tři varianty: Válečný stav na celém území státu, válečný stav na povstaleckých územích, nebo "jen" civilní výjimečný stav na území samozvaných republik v Donbasu.

Co z uvedeného bude nebo nebude odhlasováno je velmi důležité. Válečný stav na celém území státu by velmi výrazně omezil občanské svobody. To by pro Českou republiku, která se nedávno přihlásila k pomoci při reformě občanské společnosti, vzdělání a médií ZDE postavilo do delikátní situace. Nesla by totiž fakticky spoluodpovědnost za zmrzačení toho, co se zavázala rozvíjet.

Kromě toho ani z čistě vojenského hlediska není takové opatření žádoucí. Válečnému úsilí totiž nijak bezprostředně neprospěje ani ho nezjednoduší. Naopak, zkomplikuje kritiku neschopných důstojníků a generálů a také jejich vyměňování, tedy proces, bez nějž zbyrokratizovaná armáda sovětského typu bude procházet jen velice pomalými a nedostatečnými změnami. Kontrola nad zacházením s rozpočtem na obranu, z nějž byla vloni podle nezávislých odhadů až čtvrtina na ministerstvu rozkradena, by také sotva mohla být zlepšena. Možnosti otevřené debaty a kritiky státních institucí mají pro budoucnost Ukrajiny klíčový význam. Bez nich dojde v zásadě ke konzervaci statu quo.

Válečný ani výjimečný stav v povstaleckých částech Donbasu by nevedl k tak dramatickým důsledkům. I on by ovšem fakticky nic nezlepšil, naopak omezil občanská práva obyvatel ve válečné zóně a dost možná i snížil úroveň zpravodajského pokrytí událostí.

Ukrajina nemá problémy v oblasti nedostatečné pravomoci úřadů. Její potíže v rámci úsilí čelit ruské agresi spočívají v chybějící strategii, politické paralýze a nedostatečné bojeschopnosti armády. Nic z toho válečný či výjimečný stav nemůže vyřešit.

Aby se Ukrajina mohla úspěšně bránit, potřebuje přestat s rozmáchlými a kontraproduktivními politickými gesty, včetně vyhlašování těch či oněch stavů, a místo nich postupně reálně posilovat obranyschopnost.

0
Vytisknout
8582

Diskuse

Obsah vydání | 29. 1. 2015