Fašismus:

ČT nechává v souvislosti s uprchlíky Hynka Kmoníčka hovořit o "krvi"

25. 10. 2015

čas čtení 2 minuty

V ČR se v médiích nehovoří o tom, že země má právní POVINNOST - pokud už nerozumí normálnímu lidskému imperativu solidarity - pomoci uprchlíkům v nouzi, prchajícím před válkou. Ne, Češi neustále žvaní o tom, jaký může mít příchod uprchlíků pro ně prospěch či neprospěch. Sobecky jim jde jen o sebe.

Dává tomu korunu Česká televize, když ve formulacích, přípomínajících nacismus, dává slovo Hynku Kmoníčkovi z Pražského Hradu, který hovoří v souvislosti s uprchlíky (oni používají komunistický odlidšťující termín "běženci") o "krvi" (!!):

"... máme problém se strukturou uprchlíků, jak nekontrolovaně přicházejí do Evropy. Možná by bylo dobré si to popsat jako svého druhu transfuzi. Když podnikáte transfuzi, potřebujete novou krev. To jsou ti utečenci. A musí to být váš typ krve, anebo vůči vaší krvi neutrální, jinak pacient zahyne."

Zdroj: ZDE

Srovnejte k tomu situaci v roce 1938, píše Lukáš Kraus:

Kromě vnějších tlaků byla vystavena Beranova vláda i tlakům radikální části SNJ. Nejvíce prostoru dostalo toto křídlo v Mladé národní jednotě (MNJ). Ta svůj program uveřejnila v deníku Večer 24. prosince 1938. V něm se o židech píše: “...Proto Židé, kteří jsou národem zvláštním, i když mluví některým slovanským jazykem, nejsou našimi národními příslušníky... budou vyloučeni ze státní služby a z vlivu na výchovu národa... přistěhovalectví jinonárodních živlů bude zakázáno. Bude provedeno přezkoumání všech státních občanství nabytých po 26. červenci 1914 a všichni Židé, kteří se po tomto dni usídlili na území našeho státu, budou vystěhováni... Všeobecná branná povinnost bude u Židů a Cikánů nahrazena zvláštní povinností pracovní...”[18] MNJ v čele s Dr. Lukavským se mimo jiné pokoušela o vytvoření ozbrojených oddílů, které měly dohlížet na emigranty a příslušníky neárijského původu, jichž se chce národ zbavit a starat se o jejich vyhoštění za hranice.

0
Vytisknout
4638

Diskuse

Obsah vydání | 27. 10. 2015