K nepravomocnému odsouzení Petra Kramného – Co takhle presumpce neviny, milí novináři?

8. 1. 2016 / Václav Pravda

čas čtení 5 minut

I.

Jelikož mi nedbalé, amorální ba i protiprávní jednání médií, které je s to záporně ovlivnit naši veřejnost, vadí daleko více než obdobné jednání jedinců, kteří mluví pouze jeden k druhému, rozhodl jsem se reagovat na několik zpravodajských článků ze dne 7. 1. 2016.

Jedná se o články týkající se nepravomocného odsouzení Petra Kramného, který měl údajně připravit o život svou manželku a dceru.


Vezmeme-li v úvahu emoce, které představa možného vraha ženy a dítěte přirozeně probouzí, je svým způsobem pochopitelné, že se zejména blízcí obětí neovládnou a nebudou čekat na odvolací řízení, popřípadě na nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku. Pro osoby blízké obětí trestných činů je podezřelý, popř. obviněný, zřejmě vinen od chvíle, kdy jeho směrem prostoupí první vlna pochybností o jeho nevině.

Kromě osob přímo dotčených touto událostí zde však máme další dvě skupiny lidí.

První skupinou jsou ti, kteří informace o trestním řízení prostřednictvím médií masivně šíří do éteru a druzí jsou ti, kteří tyto informace často nekriticky hltají v pendolinu či autobuse Student Agency při četbě svého oblíbeného deníku Blesk. Právě prvou skupinu bych si rád vzal na paškál.

II.

Příklady, podle mého názoru, defektních výroků v internetových článcích ze dne 7. 1. 2016:

Aktualne.cz: „Petr Kramný si za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě odpyká 28 let.

Abych byl spravedlivý, v článku jsou místy použity i dle mého názoru korektní formulace, např. „Podle soudu ženu Moniku a osmiletou Kláru zabil elektrickým proudem.

Problém vidím jednoznačně u výše zmíněného výroku o odpykání si 28 let, kdy není ani před tím, ani za tím řečeno, že se jedná o tvrzení soudu prvního stupně, nýbrž je to bráno jako fakt. Toto tvrzení se jednoznačně dotýká osobnostních práv Petra Kramného, neboť jej bez dalšího kriminalizuje a jak se říká, navléká do tepláků. Přitom je možné, že mu například bude uložen trest nižší, nebo půjde na svobodu, protože čin nespáchal.

Dostupné na: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozsudek-soud-s-kramnym/r~a9846274b52711e59772002590604f2e/?utm_source=atlasHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-1

Idnes.cz: „Krajský soud v Ostravě poslal Petra Kramného na 28 let do věznice se zvýšenou ostrahou za vraždu manželky a dcery.

Hned v nadpise je zmíněno, že se Kramný odvolal. Je tedy pravděpodobně každému jasné, že nemusí jít o definitivní rozhodnutí ve věci. Jenomže napsat, že byl poslán na 28 let do věznice se zvýšenou ostrahou, ho opět označuje za pachatele zvlášť závažného zločinu, kterému již není pomoci.

Opak je pravdou, soud ho neposlal do věznice se zvýšenou ostrahou, ale do vazební věznice, přičemž trestní řízení není ani zdaleka u konce.

Dostupné na: http://ostrava.idnes.cz/zaver-soudu-petra-kramneho-v-ostrave-dss-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160107_112117_ostrava-zpravy_jog

Blesk.cz: „ONLINE: Petr Kramný je VINEN!

Zásadně nesouhlasím a v této zprávě vidím jen očerňování a tmářství. Pravdivé tvrzení by mohlo znít takto: „Dle soudu prvního stupně je Petr Kramný vinen!“ S trochou nadsázky, ale pravdivější, než původní formulace Blesku by bylo: „Petr Kramný je NEVINEN!

Dostupné na: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pripad-petr-kramny/365642/online-petr-kramny-je-vinen-v-egypte-mi-vsechno-vyslo-budu-vysmaty-chlubil-se-tete.html#479652-17

III.

Fakta:

Petru Kramnému byla Krajským soudem v Ostravě dne 7. 1. 2016 vyslovena vina a uložen trest.

Petr Kramný bezprostředně po přečtení rozsudku projevil vůli odvolat se, a to před nabytím právní moci odsuzujícího rozsudku soudu prvního stupně. Není mi známo, zda se skutečně řádně odvolal - jestli mimo jiné vytkl napadenému rozsudku konkrétní vady. Možnosti odvolání se však podle informací z médií nevzdal.

V době zveřejnění internetových článků nebylo odvolání zamítnuto ani odmítnuto, a pokud se Kramný neodvolal, je jisté, že lhůta k odvolání k dnešnímu dni stále běží.

IV.

Závěrem:

Kromě etických kodexů novinářů, které se mohou lišit a mohou mít na různých pracovištích různou vážnost a závaznost, zde máme Ústavní zákony a zákony, kterých se musíme držet všichni.

Je zbytečné zde citovat veškerou právní úpravu, nálezy Ústavního soudu, mezinárodní lidskoprávní úmluvy, protože je vždy konstatováno v podstatě totéž. Tedy ve vší stručnosti „jen“ čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod:

Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.“

Nejsem povolán poučovat reportéry a autory zmíněných článků, proto si dovoluji odkázat na čl. 14 Kodexu České televize, kde je přístup k této věci poměrně slušně vylíčen.

Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-14-presumpce-neviny/

ZDROJE:

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů

Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. kol. Listina základních práv a svobod. Komentář Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 931.

0
Vytisknout
7288

Diskuse

Obsah vydání | 12. 1. 2016