Nicola Sturgeon: Nezasloužila bych si být premiérkou, kdybych ignorovala to, jak Skoti hlasovali

27. 6. 2016

čas čtení 8 minut

Nicola Sturgeon: Mohu prosím říct něco velmi jasně o mém postavení. Skotsko hlasovalo drtivou většinou pro setrvání v EU, to víme. Takže jako premiérka je mým úkolem vypracovat způsob, jímž bychom mohli realizovat to, jak Skotsko hlasovalo, ochránit naše postavení v Evropské unii a vyhnout se škodám, které by vznikly, kdybychom byli donuceni odejít z EU proti naší vůli. Mým úkolem je zkoumat všechny možnosti. Nemohu vám dnes tady říci s určitostí, co je možné a co není možné. Octli jsme se v nezmapovaných vodách. Tohle se ještě nikdy nestalo. Že by se nějaká země snažila odejít z Evropské unie, ale národy v ní by chtěly v EU zůstat. Mým úkolem je prozkoumat vyčerpávajícím způsobem všechny možnosti. Odrazovým můstkem není nezávislost, odrazovým můstkem je jak ochránit postavení Skotska.

Jestliže vyjde najevo, během toho, jak budeme procházet tímto procesem, že získání nezávislosti je jedinou možností jak postavení Skotska ochránit, a to je debata a diskuse a rozhodnutí, které já myslím lidé Skotska mají právo učinit,

Reportér: Co to chcete zkoumat? Například si lze lehce představit, že by Skotsko bylo součástí erasmovského studentského programu a Anglie nikoliv. Ale může být Skotsko součástí jednotného evropského trhu, když Anglie nebude?

Nicola Sturgeon: Chci být otevřená a jednat poctivě s občany Skotska od samého začátku. Nebudu vám tady dneska, dva dny po referendu, v situaci, kterou jsem si nezvolila, říkat definitivně, jaké jsou všechny ty alternativy a možnosti.

Reportér: Co tedy budete zkoumat?

Nicola Sturgeon: Chci zachovat Skotsko jako členskou zemi Evropské unie. Chci udržet Skotsko v téže situaci, v níž jsme nyní, a budu zkoumat všechny možnosti jak toho dosáhnout. Nepředstírám, že to bude jednoduché a lehké, určitě se vyskytnou obrovské složitosti -

Reportér: Anebo to vůbec nebude možné...

Nicola Sturgeon: Je možné, že jediným způsobem, jak ochránit členství Skotska v EU, bude stát se nezávislou zemí. A pokud budeme uvažovat o novém referendu o nezávislosti, to prostě nebude opakování minulého referenda, jsme v úplně nové situaci. Budeme zkoumat možnosti nezávislosti nikoliv proto, abychom my někam odešli, ale abychom mohli zůstat. Když pohlédneme zpět na rok 2014, pevně jsem byla přesvědčena, že nezávislost byla pro Skotsko tím správným řešením. Mnoho lidí ale tehdy považovalo nezávislost za krok do neznáma oproti bezpečnosti a stabilitě Spojeného království. Tahle situace už zmizela. To Spojené království, ohledně něhož jsme r. 2014 hlasováním rozhodli, že v něm zůstaneme, přestane existovat. Víme, že důsledky odchodu Spojeného království z Evropské unie budou hluboce škodlivé, ekonomicky, sociálně, kulturně, a tento argument se naprosto změnil. Mým úkolem je najít cestu pro Skotsko skrze tohle všechno. Ochránit jeho zájmy, jak nejlépe budeme moci, a udělat to tak, že pokud možno sjednotíme lidi ve Skotsku co nejvíc.

Reportér: Říkáte, že chcete prozkoumat všechny možnosti, jak by Skotsko mohlo zůstat součástí Evropské unie. I když Británie hlasovala pro odchod.

Nicola Sturgeon: Gordone, kdybych tady seděla jako skotská premiérka poté, co skotští občané hlasovali pro setrvání své země v Evropské unii a kdybych řekla cokoliv jiného, nezasloužila bych si být premiérkou. Protože bych v podstatě říkala, že je jedno, jak Skoti hlasovali, že prostě musejí přijmout, že budeme vyrváni z Evropské unie proti naší vůli. Možná není příliš časté slyšet vedoucí politiky tohle říkat. Já tady nesedím teď se všemi odpověďmi a všemi řešeními ohledně toho, co může být možné a co nebude možné. Octli jsme se v naprosto nezmapovaném území. Máme ale dvě jistoty. Zaprvé, jako skotská premiérka mám absolutní povinnost realizovat to, pro co lidé ve Skotsku ve čtvrtek hlasovali, a druhou jistotou je, že Spojené království, o němž Skoti v roce 2014 hlasovali, že v něm chtějí zůstat, už neexistuje.

Reportér: Bude toho ale velmi obtížné dosáhnout od vlády Spojeného království. Pravděpodobně by to vyžadovalo změnu smlouvy Evropské unie.

Nicola Sturgeon: Je mi líto, že vás na to musím upozorňovat, ale Evropská unie sama už vstupuje do nezmapovaného území, bude muset řešit nemyslitelné, v důsledku čtvrtečního hlasování. Uprostřed toho chaosu se já snažím dosáhnout určité stability pro Skotsko a realizovat to, pro co jsme hlasovali. V nadcházejících dnech, týdnech a měsících budu usilovat o to, že budu jednat o všech těchto alternativách s evropskými institucemi, s členskými zeměmi a budu hledat řešení. Je opravdu možné, že jediným způsobem, jak budeme schopni ochránit zájmy Skotska bude nezávislost. Pokud tomu tak bude, samozřejmě to bude složité. Ale jako premiérka nejsem připravena jen pokrčit rameny a říci, že Skotsko se prostě bude muset vyrovnat se všemi těmi škodami, které budou důsledkem rozhodnutí, které učinilo Spojené království.

Reportér: Takže vy teď budete zkoumat, jestli Skotsko může zůstat součástí Británie, zůstat součástí společného evropského trhu a zachovat volný pohyb pracovních sil. Ano?

Nicola Sturgeon: V takovéto krizi musíte se přidržet určitého principu. A mým principem je, že se pokusím provést zemi velmi obtížnou situací, kterou jsme si my nevybrali a nezpůsobili. Musíme udělat, co je v našem nejlepším zájmu, a zajistit, jak dosáhnout toho, pro co lidé hlasovali. Takže v této etapě dva nebo tři dny po tom hlasování já nebudu říkat tohle či ono je vyloučeno. Mým cílem je, aby Skotsko zůstalo v Evropské unii.

Reportér: V jednotném trhu a s volným pohybem obyvatelstva.

Nicola Sturgeon: Absolutně. Skotsko hlasovalo, aby zůstala situace, v níž jsme, stejná.

Reportér: Ale nejprve se budete snažit to zajistit, aniž by Skotsko opustilo Británii?

Nicola Sturgeon: Říkám, prozkoumejme všechny alternativy. Ale jsem realistka. Je opravdu možné, že jedinou možností bude vyhlásit nezávislost. Pokud tomu tak bude, pak se jako země budeme muset rozhodnout, jestli je to ta nejlepší alternativa.

Reportér: Jediným precendentem je Grónsko.

Nicola Sturgeon: Samozřejmě.

Reportér: Že byste to udělala jako Grónsko, ale obráceně?

Nicola Sturgeon: Lidi říkají, tohle by bylo dovoleno a tohle by bylo možné a tohle ne. Jsme v nezmapovaných vodách. Článek 50 nebyl dosud nikdy použit. Tento proces se nikdy zatím ještě neuskutečnil. Nejsou žádná pravidla a není žádný precedens. Bude probíhat vyjednávací proces. Jako premiérka Skotska se budu při tomto vyjednávání snažit zajistit pro Skotsko co nejlepší podmínky a když vidím teď ten chaos ve Westminsteru, naprosté vakuum, nikdo tam nevládne, je ostudné, co se děje jak v Konzervativní, tak v Labouristické straně, Skotsko půjde strategickou cestou a promyšleně.

Reportér: V pátek jste říkala, že to, co budete dělat, bude záviset na reakcích z Evropské unie. Čekáte na reakci z Evropské unie "Nechceme, aby Skotsko odešlo?"

Nicola Sturgeon: Budeme muset jednat s Evropskou unií a to chvíli potrvá. A můj úsudek ohledně toho, co máme udělat, bude do určité míry důsledkem toho, co řekne Evropská unie. Ale mým úkolem je - já jsem si tuto situaci nevybrala, tuto pro Británii strašlivou situaci, lidé v Anglii měli právo hlasovat, jak hlasovali, ale lidé ve Skotsku hlasovali jinak a já musím ochránit tuto zemi. A nezasloužila bych si být premiérkou, kdybych pokrčila rameny a řekla, je jedno, jak jsme hlasovali, absurdním způsobem, se necháme vyrvat z Evropy proti naší vůli.

0
Vytisknout
2951

Diskuse

Obsah vydání | 29. 6. 2016