Uprchlíci a Coudenhove-Calergi

12. 1. 2017 / Jaroslav Polák

čas čtení 3 minuty

Rád bych vyjádřil názor k současné humanitární krizi v Čechách vnímané jako „imigrační“, píše Jaroslav Polák

Jak již bylo několikrát řečeno, krize kulminovala v roce 2015 a v roce 2016 přišla jen cca třetina počtu uprchlíků a emigrantů z roku 2016. Dystopická vize sdílená řadou Čechů se tedy evidentně nenaplňuje.

Do Čech imigroval jen marginální zlomek z celkového počtu. Rovněž jsem nezachytil informaci, kdo tento příliv běženců řídil či organizoval, pomíjeje informace ze zmatených hoaxů.


Nicméně český diskurz žije v napětí – vždyť jedna občanka ČR (resp. emigrantka do NSR) zemřela při teroristickém útoku

Čechy ani nenapadne používat zdravý rozum a zpracovat informaci např. srovnáním s počtem usmrcených např. na silnici. No, ve stejný měsíc zahynuly dvě české dívky, sraženy autem ve Velké Británii. Možná by byl pro českého čtenáře poučný názor rakouské novinářky Barbary Coudenhove Kalergi: http://faktus.info/2016/06/06/barbara-coudenhove-kalergi-novy-rakousky-prezident-ma-dobre-sance-spolecnost-zase-spojit/.

Stojí zvláště v Čechách za připomenutí, že tato paní a její rodina byli českými občany, a to ne ledajakými. Paní Barbara je neteří syna hraběte Coudenhove Kalergiho zakladatele Panevropské unie – předchůdce a inspirací pro dnešní EU. http://www.paneuropa.org/gb_int/geschichte.html.

Ani to nezabránilo vyhnání podle etnického klíče (tedy míním tím rodinu paní Barbary; Richard Coudenhove Kalergi musel uprchnout již za války před nacisty do Švýcarska a USA https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Mikul%C3%A1%C5%A1_Coudenhove-Kalergi).

Do České republiky se z „pochopitelných“ důvodů nevrátil, věda, co by ho asi čekalo.

Když se takto „etničtí“ Češi zachovali po 2. světové válce nejen ke svým elitám, jak by se chovali dnes? Včera jsem si na portálu Novinky přečetl bulvární článek o jakési nekrofilní dvojici z USA, kterážto znásilnila a následně zabila a rozřezala adoptivní dceru (pozn. nebyla tam připojena poznámka, že se jednalo o imigranty či muslimy atp. z čehož anticipuji, že se jednalo o příslušníky bílé rasy).

Je to hrozné, ale bohužel každá rasa či náboženská skupina má mezi sebou takové jedince. Můžou je mít tedy mezi sebou i muslimové či Arabové či „kolektivně“ imigranti.

Vezměme si zatím čistě hypotetický předpoklad, že do ČR přišli či byly přerozděleny desetitisíce imigrantů (tedy správněji uprchlíků) a platí výše uvedený fakt. No a nějaká taková perverzní dvojice (uprchlíci, „nejlépe“ muslimové) by spáchali v Čechách takovýto zločin.

Myslím, že po tom by asi nastalo to samé jako v květnu 1945 tj. hromadný a divoký odsun všech uprchlíků a muslimů dle etnického a religiózního klíče, velmi pravděpodobně se stejnými průvodními jevy jako v roce 1945 viz odkaz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Masakry_N%C4%9Bmc%C5%AF_na_ja%C5%99e_a_v_l%C3%A9t%C4%9B_1945.

Následně by zřejmě v roli „Mocností“ musel nějaký orgán EU nebo OSN „odsun“ legalizovat. No a toto by se zapsalo do české mytologie, podobně jako tomu bylo u odsunu/vyhnání v r. 1945-6; totiž na otázku odsunu/vyhnání Němců téměř každý Čech reaguje lakonickým – mocnosti rozhodly (a ani mu nevadí, že až v srpnu 1945).

Připomenutí obětí - povražděných Němců v průběhu vyhánění okamžitě vede k meditaci o příčině a následku. Takže je zřejmě dle mého názoru velmi pravděpodobné, že by výše uvedený hypotetický incident v Čechách vedl k roztočení onoho pekelného“ kola nenávisti“, a to asi za blahosklonného přikyvování nemocného starce na Hradě.

0
Vytisknout
5652

Diskuse

Obsah vydání | 13. 1. 2017