Areál bývalé Škodovky brání rozvoji města Plzně

6. 2. 2017 / František Řezáč

čas čtení 2 minuty

Jak jsem psal již v tomto článku  http://blisty.cz/art/82993.html,  rozumnému řešení silniční dopravy v Plzni brání dva obrovské uzavřené areály bývalé Škodovky a komplexu pivovarů a teplárny. Je to,  jako by si podniky v průmyslové zóně na Borských polích ohradily celé toto území zdí a plotem a daly ho přísně hlídat. To si ovšem dovolit nemohou. Podniky na území bývalé Škodovky asi ano. Jak jsem zjistil při dalším pátrání ve věci rekonstrukce trati Plzeň - Domažlice, jejíž součástí zůstane nouzový přesmyk s tratí na Cheb z roku 1917 http://blisty.cz/art/84185.html, zůstane tento pomník (viz fotky) opravdu zachován. Bude sice přestavěn, "modernizován", ale zůstane. Proč?

K tomu se vyjádřly odborné a dobře infomované kruhy takto:...A nyní k plánům do budoucna. Je pravda, že SŽDC původně zvažovala odstranění přesmyku a vybudování nové dvoukolejné tratě na Domažlice, která by stoupala pozvolněji tunelem, nebo zářezem. Tyto plány byly ale zrušeny, jednak kvůli finančním nákladům, jednak z důvodu prostorového omezení - trať 170 na Cheb by se poměrně obtížně napojovala. Bylo by třeba provést významné demolice a těžko říct, zda by se Škodovka vzdala byť jen okrajů svých areálů, které stále využívá. Současný stav tedy počítá se zachováním přesmyku...

Je třeba uvést, že "Škodovka" už v původním rozsahu území neexistuje. Ja tam řada podniků, tak jako na Borských polích, ovšem tyto podniky zachovaly oplocení a střežení, jako v minulosti. A vůbec už není celé území "škodovkou" využíváno, jak ukazují letecké snímky. Ty je dnes snadné pořizovat z dronů a dávat na internet, což se také děje. Již již jsem domníval, že jsem se seknul, když jsem objevil toto video:

https://www.youtube.com/watch?v=5UdmXcD82qM 

Neseknul, viz výše. Nostalgické video Státního fondu dopravní infrastruktury ukazuje, jak by to šlo, kdyby..?

Na leteckém snímku měří areál vzdušnou čarou přes 3 kilometry a z bodu 2 do bodu 4 jeden  V bodě 2 je nynější i budoucí "přesmyk" tratí. Zajímavé je pusté území u bodu 4. To je tzv. borská terasa, která podle dávných slibů měla být daším územím pro rozvoj průmyslové zóny Borská pole.
 
Zatímco zde je místa dost a napojení na dálnici taky, nové haly se staví u Plzně nikoli na "brown" ale na "green fields" naposled u Koterova. Území bývalé Škodovky je asi opravdu nedoktnutelné.
0
Vytisknout
5040

Diskuse

Obsah vydání | 9. 2. 2017