Trumpovo alter ego Steve Bannon a jeho apokalyptické vize o globálním konfliktu

8. 2. 2017 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

Bývalý intelektuální koryfej ultrapravicového webu Breitbart News a duchovní otec hnutí bělošských šovinistů Alt Right Steve Bannon se stal jednou z nejvýraznějších tváří Trumpova kabinetu. Hlavní stratég Bílého domu Bannon, jenž díky pozici v Národní bezpečnostní radě (NSC) získal možnost podílet se na formování domácí a zahraniční politiky Bílého domu, je přesvědčený o nevyhnutelném, či přímo fatálním střetu západního světa se světem islámským. Avšak Bannonovy paranoidní vize se nezastavily ani před případným vypuknutím konfliktu na půdě Spojených států.

Steve Bannon je bezesporu temnou a nebezpečnou postavou, jež, ač nikým nezvolena, ve svých rukou nyní soustřeďuje obrovskou moc. Objevily se dokonce domněnky, že hlavní ideolog Bílého domu, který amerického prezidenta intelektuálně převyšuje, představuje skutečného pána Bílého domu richelieuovského ražení. Ať tak či onak, s Bannonem v Bílém domě se v epicentru americké moci etabloval otevřený rasismus, vzteklá ublíženost bílého muže, evangelium falešných zpráv a apokalyptické vize, před nimiž blednou kdysi děsivé představy Bushových neokonzervativců. Dlouholetý příznivec ultrapravicových evropských stran UKIP a Národní fronty, který byl v minulosti obviněn ze sexuálního obtěžování a který odmítal, aby jeho děti navštěvovaly školu, kam docházejí židovští žáci, se v těchto dnech podílí na přípravě Trumpových exekutivních příkazů, aniž by ten který problém konzultoval s odborníky a těmi, koho se daná opatření týkají.

Třebaže islám ve všech jeho modifikacích leží Bannonovi v žaludku nejhlouběji, před několika měsíci politický stratég Bílého domu identifikoval druhou zásadní hrozbu pro Spojené státy, a tou je Čína. Bannon tehdy předpověděl, že v horizontu 10 let vypukne mezi Spojenými státy a Říší středu válka kvůli ostrovům v Jihočínském moři, o čemž prý nemůže být pochyb. Mezitím mezi Washingtonem a Pekingem sílí tenze, neboť vedle Trumpových nemístných výroků na adresu Číny olej do ohně přilil také šéf americké diplomacie Rex Tillerson poté, co prohlásil, že Bílý dům zamezí Pekingu v přístupu ke sporným ostrovům. Ostatně Čína rozháranou Bannonovu mysl zaměstnává poměrně často, jak dokazují jeho rozhlasové projevy na Breitbart News.

Bannon, který se podílel na dočasném zákazu vstupu muslimů ze sedmi zemí na půdu USA, chápe boj proti islámu a jeho extrémním podobám za esenciální součást svého bytí. Hlavní ideolog Bílého domu charakterizoval současnou válku s „džihádistickým islámským fašismem“ jako poslední stádium existenciálního, staletí trvajícího zápasu mezi kapitalistickým židovsko-křesťanským Západem a islámským světem. Jinými slovy, Trumpův přední spolupracovník, který o muslimských imigrantech s despektem prohlásil, že nemají v DNA tisícileté zkušenosti s demokracií, líčí apokalyptický konflikt mezi silami Dobra a Zla s náboženským přesahem. A to je vždy nebezpečné. Navíc je zjevné, že Bannon není schopen diferencovat mezi islámským fundamentalismem a islámem, protože lacině směšuje džihádismus, islám a islámský fašismus. Podle Trumpova ideologa západní společnost v jejím zápasu o sebezáchovu navíc tíží „nesmírná sekularizace“ a „zlovolné síly ateismu a socialismu“.  Zlo je tedy definováno a díky Bannonovu angažmá v Breitbart News víme, že jeho úsilí o zachování „kapitalistického židovsko-křesťanského Západu“ je naléhavé a nadto systematicky prosazované.

Ostatně hlavní stratég Bílého domu již svou kruciátu zahájil, a to vystřelením prvních salv v podobě dočasného zákazu vstupu osob ze sedmi islámských zemí do USA. Impozantní amatérismus Donalda Trumpa, jenž pravděpodobně nese podpis i jeho klíčového poradce, se může katastrofálně projevit především na Blízkém východě. 

Z výše uvedeného explicitně vyplývá, že životní zápas Steve Bannona s islámem, socialismem, ateismem a nově čínským nebezpečím zahrnuje i problematické jevy bytostně související s jeho rodnou hroudou. Trumpův ideolog se podle svých vlastních slov nikdy nepovažoval za populistu ani za amerického nacionalistu, nýbrž, poněkud překvapivě, za leninistu. „Lenin chtěl zničit stát, a to je také mým cílem. Chci, aby se vše zbortilo a aby byl zničen dnešní establishment,“ prozradil před několika lety užaslému reportérovi Ronaldu Radoshovi. Bannon, jehož slabost pro konspirační teorie je veřejným tajemstvím, chová hlubokou důvěru v teorii, která praví, že dějiny Spojených států se odvíjejí v pravidelných očistných cyklech. Tyto cykly se prý vyznačují kataklyzmatem, kdy se starý řád v bolestech zhroutí, aby byl nahrazen novým. Podle Bannona má nastat další „zúčtování“ právě nyní.

Dlouho jsem si pohrával se znepokojující myšlenkou, že se démoni Spojených států poté, co rozsévali chaos a mizérii po celém světě, vracejí zpět domů. Naslouchá-li představitel nejmocnější země světa paranoidnímu šarlatánovi, jehož utkvělé představy o apokalyptickém zápasu Dobra a Zla svědčí o naprosté ztrátě soudnosti, nelze se ubránit pocitu, že některé z jeho vizí dojdou naplnění.

0
Vytisknout
5089

Diskuse

Obsah vydání | 10. 2. 2017