9551

František Hezoučký

František Hezoučký, Doc., Ing.

Absolvent Katedry Tepelně energetických zařízení FSI ČVUT (1965) a oboru Jaderná technika pri SVŠT a ČVUT. V letech 1965-1978 v elektrárnách Jaslovské Bohunice na různých technických funkcích elektrárny A-1 a vedoucí testů energetického spouštení na 1.bloku V-1. V létech 1979-1987 v elektrárně Dukovany byl hlavním inženýrem spouštení. Po uvedení všech čtyř dukovanských bloků do provozu náměstek ředitele ETE pro výrobu a spouštení. Od roku 1993 působil 4,5 roku jako technický poradce firmy Westinghouse a poté hlavní inženýr švýcarské firmy Colenco. Od poloviny roku 1999 byl ředitelem elektrárńy Temelín. Po uvedení druhého temelínského bloku do zkušebního provozu (duben 2003) pracoval 5 let v Mezinárodní agentuře pro atomovou anergii (MAAE) ve Vídni jako senior nuclear engineer. Od poloviny roku 2008 - Key Nuclear Expert firmy WorleyParsons. Souběžně vyučuje oblasti jaderné energetiky na ČVUT a ZČU.