Ambros Kindel

Autor je vedúci zahranično-politickej redakcie rakúskej tlačovej agentúry APA