Štěpán Unčovský

Dr. Štěpán Unčovský

Absolvent Mendelovy University v Brně, posledních 15 let strávil i se svou rodinou ve všech možných i nemožných koutech světa. Většinou se jednalo o projekty ochrany přírody, lesnické nebo trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v rámci německé bilaterální rozvojové spolupráce. Poslední již 3 roky pracuje z titulu vládního poradce na velkém projektu "Trvale udržitelné obhospodařování přirozených lesů v Chile". Expert GTZ- CONAF, Projektu hospodaření v přirozených lesích.