Andrea Lešková-Poterie

mediálna analytička, pôsobí na Univerzite v Toulouse vo Francúzsku