Pavel Táborský

Autor, ročník 1943, je pedagog. Působil na řadě typů školských zařízení, autorsky spolupracoval s televizí (scénáře pohádek a inscenací pro děti) a rozhlasem. Publikoval v denním tisku (Právo, Hospodářské noviny) a v Učitelských listech.