6457

Lumír Ondřej Hanuš

aktuální stránka autora v angličtině ZDE

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš DrSc., Dr.h.c.

 * 20. 11. 1947  Olomouc, Československo Akademické vzdělání 1966 - 1972absolvent analytická chemie se zaměřením na organickou analýzu
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Československo  Kalcitoniny. Syntéza dílčích fragmentů N- a C-terminální části molekuly α-thyrokalcitoninu s využitím nových protektivních skupin pro hydroxylovou funkci serinu a amidovou funkci asparaginu.
Diplomová práce, Univerzita Palackého, Olomouc, 1972, 79 stran 1974Doktor přírodovědy (RNDr.); Univerzita Palackého, Olomouc, Československo  Příspěvek k identifikaci cannabinoidních látek v Cannabis sativa L.
Rigorozní práce, Palackého Univerzita, Olomouc, 1974, 146 stran 1977Ústav analytické chemie,
Československá Akademie věd,
Brno, Československo
(Výzkum Cannabis) 1976 - 1978Postgraduální studium
Moderní instrumentální chemie
Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Brno, Československo  Plynová chromatografie přírodních látek z marihuany.
Diplomová práce, Univerzita J. E. Purkyně, Brno, červen 1981, 102 stran 1978 - 1979Research Associate  Research Institute of Pharmaceutical Sciences,
School of Pharmacy, University of Mississippi,
University, MS, U.S.A.   Cannabis research and Coca leaves research  Report of Activities. RIPS, School of Pharmacy, University of Mississippi, University, U.S.A., April 1979, 32 stran leden 1983 Chromatografická analýza přírodních látek. , 54 stran + 72 příloh. 1984Kandidát chemických věd v analytické chemii (CSc.)
Univerzita Palackého,
Olomouc, Československo   Příspěvek k analytické chemii cannabinoidních látek z marihuany.
Kandidátská dizertační práce, Univerzita Palackého, Olomouc, 1983, 210 stran 1990 - 1994Postdoctoral Fellow
Ústav přírodních látek,
Heberejská Univerzita, Jerusalem, Israel  Výzkum přírodních ligandů pro cannabinoidní receptory 1994Docent v organické chemii
Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika  Anandamidy -- endogenní ligandy pro cannabinoidní receptory v mozku.
Habilitační práce, PF UP Olomouc, 1994 1995Doktor věd ve farmaceutické chemii
Univerzita Karlova, Praha, Česká republika  Od marihuany k přírodnímu ligandu z mozku.
Doktorská dizertační práce, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové, 1995 únor 2003Kamea Alef
Heberejská Univerzita, Jerusalem Krátké pobyty a návštěvy: 1976lékařská fakulta, Volgogradský státní lékařský institut, Volgograd, SSSR  lékařská fakulta, Univerzita Szeged, Szeged, Maďarsko  lékařská fakulta, Vyšší lékařský institut, Plovdiv, Bulharsko 1977lékařská fakulta, Vyšší lékařský institut, Plovdiv, Bulharsko 1978lékařská fakulta, Lvovský státní lékařský institut, Lvov, SSSR  lékařská fakulta, Univerzita Szeged, Szeged, Maďarsko 1979lékařská fakulta, Lvovský státní lékařský institut, Lvov, SSSR 1980lékařská fakulta, Volgogradský státní lékařský institut,  Volgograd, SSSR 1983lékařská fakulta, Univerzita Leipzig, Leipzig, NDR 1985lékařská fakulta, Vyšší lékařský institut, Varna, Bulharsko  lékařská fakulta, Slezská lékařská Univerzita, Katowice, Polsko 1986lékařská fakulta, Vyšší lékařský institut, Plovdiv, Bulharsko  lékařská fakulta, Jagelonská Univerzita, Krakow, Polsko  lékařská fakulta, Univerzita Leipzig, Leipzig, NDR 1987lékařská fakulta, Semmelweisova Univerzita, Budapest, Maďarsko  lékařská fakulta, Lipská Univerzita, Leipzig, NDR 1988lékařská fakulta, Lipská Univerzita, Leipzig, NDR 1990Univerzita Paul Valéry, Montpellier, France -- kurz francouzštiny, stipendium od francouzské vlády 2002DICBR/LPS, NIAAA, NIH, Bethesda, USA 2005DICBR/LPS, NIAAA, NIH, Bethesda, USA Hlavní výzkumné zájmy  chemie přírodních látek - izolace a identifikace z rostlin, zvířecích mozků, plazmy, mozkomíšního moku,
chromatografie na tenké vrstvě, preparativní chromatografie, sloupcová chromatografie, plynová chromatografie, HPLC, GC/MS, LC/MSD,
bioesej - vazba ligandů na receptory, příprava CB1 z mozku, příprava CHO buněk stabilně transfektovaných s CB2 Znalost jayzků  česky, slovensky, rusky, anglicky, heberejsky, částečně německy a francouzsky Ocenění 14. září 2005Hanušova medaile (Česká chemická společnost) za záslužnou práci v oblasti chemie 6. listopadu 2006   Pamětní medaile k 50. výročí obnovení a znovuotevření olomoucké univerzity při příležitosti proslovení 13. výroční přednášky k poctě J. L. Fischera 12. dubna 2007Doctor honoris causa - Masarykova Univerzita, Brno Členství v organizacích  International Cannabinoid Research Society
Society for the Protection of Nature in Israel
Česká chemická společnost
člen redakční rady časopisu Adiktologie Zaměstnání 1971 - 1990Katedra hygieny a epidemiologie,
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Československo  Pedagogická a vědecká práce jako asistent,
vědecký pracovník
odborný asistent 1978 - 1979Research Institute of Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, University of Mississippi, University, MS, U.S.A.  Research Associate 1990 - 1997Ústav přírodních látek, Farmaceutická fakulta, Lékařská fakulta Heberejská Univerzita, Ein Kerem, Jerusalem, Israel  Výzkumný pracovník 1997 - 1998Laboratoř bioorganické chemie
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases,
National Institutes of Health, Bethesda, MD, U.S.A.  Visiting Associate 1998 -- 2001Ústav přírodních látek, Farmaceutická fakulta, Lékařská fakulta, Heberejská Univerzita, Ein Kerem, Jerusalem, Israel  Výzkumný pracovník 2001 - 2002Division of Intramural Clinical and Biological Research/Laboratory of Physiologic Studies
Section of Neuroendocrinology
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, National Institutes of Health, Bethesda, MD, U.S.A.  Research Fellow (VP) 2002 -- 2003Department of Natural Products,
School of Pharmacy, Faculty of Medicine
Hebrew University, Ein Kerem, Jerusalem, Israel  Researcher 2003 -- Department of medicinal Chemistry and Natural Products, School of Pharmacy, Faculty of Medicine, Hebrew University, Ein Kerem