Ogňan Tuleškov

JUDr. O. Tuleškov

*1935, Před rokem 1989 funkcionář ČSL, poslnec ČNR 1986-1990, od prosince 1989 člen stálé komise předsednictva České národní rady pro právní ochranu občanů, posléze předseda křesťanskosociální frakce v KDU-ČSL. Autor statí Cesta ČSL od osvobození Vyšehrad, 1988; Obrany českého státního práva v právnické literatuře v letech 1890-1918, 1970; Pokrokové, demokratické, vlastenecké tradice ČSL, Vyšehrad, 1988; a dalších. Šéfredaktor Křesťanskosociálních listů.

Lustrován jako agent StB