29279

Konstantinos Dimelis

Konstantinos Dimelis se narodil v roce 1964 a v roce 1988 ukončil na ČVUT obor mikroelektronika - nyní pracuje jako business analytik v oblasti platebních karet. Nicméně Kostase, jako syna řeckých emigrantů (po řecké občanské válce 1946-49), stále více přitahovaly vědy jako historie, filosofie a politologie. Politologii nakonec vystudoval na FF UK. Studia ukončil v roce 2013 (téměř na červený diplom) s tématem diplomové práce "Geopolitické směřování zahraniční politiky Turecka: možnosti a perspektivy". Od této doby s krátkým přerušením sleduje blíže politiku Turecka (vnitřní i vnější) s celou oblastí Středního východu, protože si myslí, že to je oblast ke zkoumání a monitorování více než důležitá.