Martin Kuška

Mgr. Martin Kuška
Narozen 1. 7. 1975 v Praze, absolvent oboru kulturologie na katedře teorie kultury FF UK v Praze (1998)

Od roku 1999 interní doktorand na katedře teorie kultury (kulturologie) FF UK, kde vede seminář "Kulturní a sociální ekologie" a zajišťuje výuku předmětu "Práce s počítačem I. a II." Intenzivně se podílí na vědeckovýzkumné činnosti katedry. Dále přednáší na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, Mezinárodní vysoké škole podnikatelské a právní v Praze a na Akademii veřejné správy. Byl také zaměstnán jako externí lektor pro Sbírku moderního a současného umění Národní galerie v Praze (1996) a působil jako externí spolupracovník společnosti Praha - Evropské město kultury roku 2000, o.p.s. (1998 - 2000).

Nejvýznamnější tvůrčí a publikační aktivity za poslední tři roky

  • Kuška, M. (spoluautor): Rudolf II. a Praha. Praha, Katedra kulturologie FF UK, 1998
  • Kuška, M. (spoluautor): Kulturní a sociální změny v lokální společnosti. Výzkum občanů. 1992 - 1998. Souhrnná studie. Praha, Katedra kulturologie FF UK, 1999
  • Kuška, M. (spoluautor): Pražský kulturní průvodce. Praha, Praha - Evropské město kultury roku 2000, 2000