7548

Čeněk Kras

Autor je doktorandem na FSV UK a jednatelem společnosti Video-office s.r.o.