Robert Filgas

Narodil se 31. 3. 1971 ve Vsetíně. Je absolventem Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, studijních oborů Filosofie - Estetika. filosoficky se hlásí ke kritickému racionalismu K. R. Poppera a esteticky ke strukturalismu J. Mukařovského a R. Jakobsona.

Nábožensky je praktickým vyznavačem Théravádového buddhismu.

Pracoval jako vychovatel v Dětském domově Liptál a poté v Domově mládeže střední školy Kostka ve Vsetíně.

Momentálně žije a tvoří v malé vesnici na Valašsku.