Aleš Vrbata

narození: 8/4/1971 Vysoké Mýto

FF MU (1991-98) Mgr. filosofie-historie

FF UK (2005-2010) PhD., iberoamerikanistika (Brazílie)

2000-2010, Hradec Králové, katedra filosofie

publikace: KIAS (ročenska iberoamer.studií vydávaná FF UHK), Theatrum Historiae (FF Pardubice), Dějiny a Současnost.

poslední článek: Jackson and Plinio: Spiritual Basis of Integralist state in Brazil (The Twentieth Century 2011/2, pp. 87-116, vydává: Katedra světových dějin FF UK, Praha)

spolupráce: Instituto Camoes, Universidade de Feira de Santana (Bahia, Brasil)

stud.pobyt: Centro de Estudos Interdisciplinares de século 20, Universidade de Coimbra, Portugal (2007-2008) odborné zaměření: - historie románských zemí (19.-20.stol.), - luso-brazilské dějiny (19.-20.stol.), - dějiny idejí.

V současnosti žije Aleš Vrbata v Brazílii