Jan Komrska

Ing.arch. Jan Komrska *1957

Své desetileté studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze prokládal pravidelně pracemi v nejrůznějších, vesměs dělnických profesích - fotograf, myč nádobí, aranžér, zahradník, závozník, noční hlídač. Znechucen realitou architektonické praxe v Čechách a v Rakousku, kam odešel po r.89, založil vlastní vydavatelství, v němž překládal a vydával duchovně orientované knihy a časopisy (Dotek, Střední cesta) a později kulturně orientovaný lifestylový časopis Prague Affair. Byl zakladatelem několika buddhistických uskupení a center v Čechách. V současnosti spravuje buddhistický portál rime.cz. Nikdy nebyl politicky organizován. Mezi jeho intenzivnější zájmy patří nadále teorie a praxe dharmy a dále studium relace mezi architekturou resp. uspořádáním prostoru a topologií lidské mysli. V současnosti řídí projekt greenbeans.cz a věnuje se své rodině.