Vít Bartoš

Vít Bartoš (1979); Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Filozofie. Specializuje se na novověkou a moderní filozofii (20. století), zejména pak na genezi vztahu filozofie a přírodních věd. Druhou oblastí profesionálního zájmu jsou tradiční otázky filosofie mysli ve vztahu k moderním empirickým kognitivním vědám. V současné době vyučuje na Technické univerzitě v Liberci na Katedře filozofie a dokončuje doktorské studium filozofie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.